Nevi
0
Nieuws

Grootste toename productie in meer dan 10 jaar – NEVI PMI® februari 58.3

Nieuws 01 maart 2017

Zoetermeer, 1 maart 2017 – De NEVI PMI® kwam in februari uit op 58.3. Dit is het hoogste cijfer in bijna 6 jaar. Het aantal nieuwe orders steeg voor de twaalfde keer op rij en in de sterkste mate in achtendertig maanden. Als gevolg hiervan nam voor de zesenveertigste achtereenvolgende maand de productie toe, deze maand in de grootste mate sinds juli 2006.

Zoetermeer, 1 maart 2017 – De NEVI PMI® kwam in februari uit op 58.3. Dit is het hoogste cijfer in bijna 6 jaar. Het aantal nieuwe orders steeg voor de twaalfde keer op rij en in de sterkste mate in achtendertig maanden. Als gevolg hiervan nam voor de zesenveertigste achtereenvolgende maand de productie toe, deze maand in de grootste mate sinds juli 2006.

 

 

 

De productiebedrijven breidden hun personeelsbestanden uit in de grootste mate in zes jaar. Desondanks steeg de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in lichte mate.

 

De hoeveelheid ingekochte materialen nam voor de twaalfde maand toe en de voorraad ingekochte materialen steeg voor de zesde achtereenvolgende maand. De voorraad gereed product nam toe voor de tweede opeenvolgende maand.

 

De inkoopprijs was de grootste sinds april 2011. Ook de verkoopprijzen namen toe, deze maand in de grootste mate sinds juni 2011. Tot slot waren de gemiddelde levertijden voor de vierenveertigste achtereenvolgende maand langer.

 

Productie index

 

De Nederlandse productiebedrijven verhoogden hun productie in februari voor de zesenveertigste achtereenvolgende maand. Deze verhoging was bovendien de grootste sinds 2006. De bedrijven die melding maakten van een toename van de productie, schreven dit toe aan een combinatie van een grotere vraag van klanten en het op de markt brengen van nieuwe producten.

 

Verkoopprijs index

 

De gemiddelde verkoopprijzen bij de Nederlandse productiebedrijven werden in februari voor de vijfde keer op rij verhoogd. Deze verkoopprijsinflatie was tevens de grootste sinds juni 2011. De respondenten die melding maakten van hogere verkoopprijzen, schreven dit over het algemeen toe aan de doorberekening van de hogere inkoopprijzen.

 

 

 

Inkoopprijs index

 

De productiebedrijven in Nederlanden hadden in februari voor de zesde opeenvolgende maand te maken met een stijging van de inkoopprijzen. Deze kosteninflatie was bovendien de grootste sinds 2011. Het overgrote deel van de panelleden die melding maakten van een grotere kostendruk, schreef dit toe aan de hogere grondstofprijzen.

 

Meer NEVI PMI

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen