Nevi
0
Nieuws

Grootste stijging werkgelegenheid in 71 maanden – NEVI PMI® januari 56.5

Nieuws 02 februari 2017

De bedrijven namen meer personeel aan om hun productiecapaciteit te verbeteren.

Zoetermeer, 1 februari 2017 – De NEVI PMI® kwam in januari uit op 56.5. Dit wijst op een forse verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De bedrijven namen meer personeel aan om hun productiecapaciteit te verbeteren. Dit was echter niet voldoende om een derde opeenvolgende toename van de achterstanden te voorkomen.

 

Het aantal nieuwe orders nam voor de elfde maand op rij toe. Deze toename was aanzienlijk en kwam zowel uit het binnen- als het buitenland. Ook de productie nam aanzienlijk toe en dit droeg bij aan een stijging van de voorraad gereed product.
De inkoopactiviteiten werden voor de vijfde achtereenvolgende maand uitgebreid. Deze maand minder dan in december toen het hoogste niveau in zesendertig maanden werd bereikt, maar nog steeds fors. De voorraad ingekochte materialen steeg eveneens.
De hogere olie- en staalprijzen leidden tot de grootste stijging van de inkoopprijzen in negenenzestig maanden. Ook de verkoopprijzen stegen, en wel in de grootste mate in vijfenhalf jaar.
Voor de drieënveertigste maand op rij werden de levertijden langer, deze maand in de hoogste mate in deze periode.

 

Redactioneel commentaar Marcel Bon, manager Business Intelligence NEVI
De NEVI Inkoopmanagersindex (PMI) opent 2017 positief met een score van 56.5. Deze score ligt iets lager ten opzichte van december (57.3), maar toont nog steeds een forse groei (een waarde > 50 wijst op toename van de industriële bedrijvigheid; een waarde < 50 op afname).
De groei wordt vooral gedreven door het toenemend aantal orders uit binnen- en buitenland, waaronder een stijging van het aantal exportorders uit China. Om de al lange tijd aanhoudende ordergroei het hoofd te bieden, breiden bedrijven hun productiecapaciteit uit en neemt men extra personeel aan. De werkgelegenheid groei hiermee al 23 maanden op rij, waarbij de groei de afgelopen maand de hoogste in 71 maanden was (werkgelegenheidsindex: 56.5).
Zijn er dan geen kritische aandachtspunten? Jazeker. De inkoopkosten stijgen sterk (hoogste stijging sinds 2011), vooral door de hogere olie- en staalprijzen. Deze stijging leidt tot hogere verkoopprijzen, doordat veel bedrijven hun hogere inkoopkosten doorberekenen in de verkoopprijs. Een aanhoudend sterke verkoopprijsinflatie zal op termijn remmend werken op marktvraag. Ook de koersontwikkeling van de Amerikaanse dollar speelt hierbij een rol.
Niettemin blijven de Nederlandse producenten optimistisch over de groei voor het komende jaar. Gunstige economische omstandigheden, de grote vraag uit het buitenland en nieuwe projecten stemmen de inkoopmanager positief. Wij handhaven ons rapportcijfer op 8.0 en volgen de komende maanden met extra aandacht de inkoop- en verkoopprijsontwikkeling.

 

Drie deelindices uitgelicht:

 

Nieuwe orders index
In lijn met de tendens voor de productieomvang, steeg het aantal nieuwe orders dat in januari bij de Nederlandse productiebedrijven werd geplaatst. Deze stijging was opnieuw fors, zij het iets kleiner dan in december toen het hoogste niveau in achttien maanden bereikt werd. Er zijn aanwijzingen dat de verbetering van de klantvraag de belangrijkste reden was voor het grotere aantal nieuwe orders.

 

Werkgelegenheid index
De productiebedrijven in Nederland breidden in januari voor de drieëntwintigste opeenvolgende maand hun personeelsbestanden uit. Deze uitbreiding was bovendien fors en de grootste in dezelfde periode. Een aantal panelleden gaf aan extra personeel te hebben aangenomen vanwege de toegenomen klantvraag.

 

Toekomstige productie index **NIEUW**
De Nederlandse producenten waren optimistisch over de groei van de bedrijfsactiviteiten voor de komende twaalf maanden. Dit blijkt uit de Toekomstige productie index die in januari opnieuw boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. De bedrijven die uitgingen van een toename, maakten melding van nieuwe projecten, gunstige economische omstandigheden en een grotere vraag uit het buitenland.

 

 

 

Meer NEVI PMI

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen