Nevi
0
Nieuws

Grootste congres voor overheidsinkopers op 1 juni  

Nieuws 08 juni 2017

Op donderdag 1 juni vindt in Apeldoorn het jaarlijkse PIANOo-congres plaats, het Nederlandse evenement voor inkopers en aanbesteders in de publieke sector. Deelname is gratis.


Op donderdag 1 juni vindt in Apeldoorn het jaarlijkse PIANOo-congres plaats, het Nederlandse evenement voor inkopers en aanbesteders in de publieke sector. Deelname is gratis. Het congres gaat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkopen en aanbesteden. Er is speciaal aandacht voor het programma Beter Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.Tijdens de plenaire opening, onder leiding van Boris van der Ham, vertelt Matthijs Huizing over de voortgang van zijn programma.


Strategische inkoopsessies publieke inkoop
Strategische keuzes bij duurzaam en innovatiegericht inkopen. Ivo Dellemann (Waterschap Aa en Maas / Platform Waterschapswerken).Over keuzes ten aanzien van de inbedding van inkoop in de organisatie bij ambitieus innovatiegericht en duurzaam inkopen.


Circulariteit in de bouw. Hans Wamelink (TU Delft). Over de onderlinge samenhang tussen inkoop en beleid bij het realiseren van duurzame thema’s.


Inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein; ontwikkelingen, nieuwe problemen en mogelijke oplossingen. Jan Telgen (Universiteit Twente en PPRC ) en Niels Uenk (Universiteit Twente en PPRC). In deze sessie een overzicht van de veranderingen in de inkoop van zorg. Daarnaast gaan de sprekers in op de lessen die gemeenten kunnen trekken uit hun rol als opdrachtgever en de ontwikkelingen rond resultaatcontracten.


Deelsessies publieke inkoop
Een programmaraad heeft een selectie gemaakt van 45 sessies, een mix van werkateliers best practices en lessons learned. Aanbestedende diensten hebben hiervoor voorstellen ingediend. In vier rondes wordt ingegaan op actuele onderwerpen binnen het inkoopvak. Inschrijven: www.pianoo-congres.nl


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen