Nevi
0
Nieuws

Boetes voor prijsafspraken accu's

Nieuws 10 augustus 2017

Midac Nederland, een importeur van accu’s voor vorkheftrucks, en Era, de moedermaatschappij van de niet meer bestaande importeur Faam Benelux, krijgen van de ACM een boete voor prijsafspraken.

Midac Nederland, een importeur van accu’s voor vorkheftrucks, en Era, de moedermaatschappij van de niet meer bestaande importeur Faam Benelux, krijgen een boete voor prijsafspraken. Op 5 juli 2017 publiceerde de ACM de namen van vijf bedrijven die de overtreding hebben erkend. Ze kregen een lagere boete. Midac Nederland en Era hebben de overtreding niet erkend. Ze krijgen de volledige boete, totaal meer dan één miljoen euro. De boete aan alle zeven bedrijven en de branchevereniging BMWT is in totaal bijna 17,5 miljoen euro.


Prijsafspraken
BMWT en importeurs van accu’s voor onder andere vorkheftrucks spraken af een ‘loodtoeslag’ te gebruiken. Die toeslag was bedoeld om de sterk fluctuerende prijs van lood op een vaste manier in de verkoopprijs van de accu’s te verwerken. Ze deelden daarnaast concurrentiegevoelige informatie met elkaar. Dit leidde tot beperking van de onderlinge concurrentie. De afspraken bestonden van 2004 tot september 2013. 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren