Nevi
0
Nieuws

Be inspired! bij NEVI kring Zuid West

Nieuws 31 oktober 2017

Ruim 100 deelnemers en 5 inspirerende workshops over de inkooporganisatie van UBR|HIS. Dat waren de hoogtepunten van een zeer geslaagd, volgeboekt, netwerk event van NEVI kring Zuid West. Zowel inkopers uit de publieke als private sector waren goed vertegenwoordigd.

Ruim 100 deelnemers en 5 inspirerende workshops over de inkooporganisatie van UBR|HIS. Dat waren de hoogtepunten van een zeer geslaagd, volgeboekt, netwerk event van NEVI kring Zuid West. Zowel inkopers uit de publieke als private sector waren goed vertegenwoordigd. Door de aanwezigheid van de nieuwe generatie inkopers ontstond in de workshops ook een mooie verbinding tussen verse inkooptheorie en ruime praktijkervaring. De ontwikkeling van UBR|HIS
Na de opening van dagvoorzitter Ramon Abbenhuis van NEVI Kring Zuid West, nam Richard Lennartz (directeur UBR|HIS) ons mee in de ontwikkeling van UBR|HIS. Wat een indrukwekkende prestaties binnen de Rijksoverheid op inkoopgebied: Van 350 inkooppunten naar 20. Ruim 30 rijksbrede inkoopcategorieën en een duidelijke vereenvoudiging van een ingewikkeld proces. 


    


De ontwikkeling van collega’s
Er zijn ook grote stappen gezet in het ontwikkelen van collega’s. Zij zijn de kennisambassadeurs van de organisatie en worden niet alleen intern maar ook extern ingezet als sparringpartner. Normaal gesproken kost zaken op orde brengen veel tijd! Door het doorbreken van patronen bracht UBR|HIS in korte tijd een verandering teweeg.  5 inspirerende workshops
Goed contract- en leveranciersmanagement was een topic waar zowel studenten als professionals  hun ei goed kwijt konden. Wat is goed contractmanagement eigenlijk en hoe pakt het Rijk dit aan?  In de sessie over De Markt van ICT Software was de vendor lockin (of het voorkomen daarvan) een mooi gespreksonderwerp. De conclusie van de workshop Sourcing was dat de verschillen tussen de publieke en private inkoop eigenlijk niet zo heel groot zijn. Beide groepen worstelen met de vraag “Doe je het zelf of besteed je het uit”? en is dat een bewuste keuze of ontstaat dat uit gewoonte? Een mooie discussie over Innovatiegericht inkopen/innovatieve partnerships in relatie tot het wel of niet afsluiten van een raamovereenkomst. Een workshop voor mensen die van begaande paden af willen wijken! En als laatste een real life casus om te ervaren hoe het is om zelf in een Tenderboard te zitten. Na een korte situatieschets en rolverdeling ging deze groep aan de slag met een advies aan de opdrachtgever om zo de kwaliteit van de aanbesteding te vergroten. Opvallend hierin was dat de groep met minimale informatie grotendeels tot hetzelfde advies kwam als de echte Tenderboard. Dit krijgt zeker een vervolg.


Na de workshops volgde een plenaire afsluiting en deelden de workshopbegeleiders de resultaten met alle aanwezigen. Er werd daarna nog veel kennis gedeeld en gehaald tijdens de afsluitende borrel en men bleef opvallend lang hangen. Siep Eilander, voorzitter van diverse tenderboards bij BZK en per 1 december bestuursvoorzitter van NEVI, gaf na afloop aan dat dit geslaagde event zeker nog een vervolg krijgt. 


Bekijk ook alle foto's *UBR|HIS, de partner voor sourcing, contractmanagement en inkoop, voert de inkoopfunctie uit voor zes (kern)departementen: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren