Nevi
0
Nieuws

ActiZ: 'We willen reële tarieven zorgverlening'

Nieuws 21 maart 2017

Ook dit jaar evalueerde ActiZ de inkoop van verpleeghuiszorg voor 2017 door zorgkantoren. Uit de resultaten van het onderzoek naar zorgcontractering Wlz 2017 blijkt dat de dialoog tussen de zorgorganisaties en de zorgkantoren verbetert, maar dat het machtsverschil in stand blijft.

‘We willen reële tarieven en dat cliënten in plaats van zorgkantoren de regie krijgen over welke zorg zij krijgen en van wie. En we willen dat zij kunnen aangeven of de geleverde zorg ook voldoet aan hun wensen’, aldus Petra van Dam, bestuurslid van ActiZ, de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa twee miljoen cliënten.


Gekort op NZa-tarieven
Ook dit jaar evalueerde ActiZ de inkoop van verpleeghuiszorg voor 2017 door zorgkantoren. Uit de resultaten van het onderzoek naar zorgcontractering Wlz 2017 blijkt dat de dialoog tussen de zorgorganisaties en de zorgkantoren verbetert, maar dat het machtsverschil in stand blijft. Zorgkantoren hebben in 2017 opnieuw gekort op de NZa-tarieven, zoals zij dat ook in 2016 al deden. Geen enkele zorgorganisatie kon het NZa-tarief afspreken. Verder is te weinig zware zorg gecontracteerd, waardoor het geld voor de zorg voor deze cliënten niet toereikend is. Ook blijkt dat meerjarenafspraken volgens ActiZ vaak een ‘lege huls’ zijn: ze gaan niet over het tarief, maar met name over kwaliteitsontwikkeling. 


Tijdrovende administratieve zorginkoop
De zorgorganisaties van ActiZ pleiten voor andere uitgangspunten voor de zorginkoop: geen tijdrovende administratieve zorginkoop en reële tarieven om te kunnen voldoen aan de vereiste zorg. En meerjarenafspraken, zodat zorgorganisaties ruimte hebben om te investeren in goede medewerkers, opleidingen, huisvesting en nieuwe technologie.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen