Nevi
0
Nieuws

Werkgelegenheid neemt licht toe: NEVI PMI april 53.4

Nieuws 15 april 2016

De NEVI PMI® daalde van 53.7 in maart naar 53.4 in april, het laagste cijfer in negen maanden. De werkgelegenheid steeg echter licht in april, volgens de respondenten door een toename van de activiteiten en door inspanningen om de capaciteit te vergroten. De groei van de productie bleef aanzienlijk, al was deze wel de kleinste in zes maanden.

De NEVI PMI® daalde van 53.7 in maart naar 53.4 in april, het laagste cijfer in negen maanden. De werkgelegenheid steeg echter licht in april, volgens de respondenten door een toename van de activiteiten en door inspanningen om de capaciteit te vergroten.


 


De groei van de productie bleef aanzienlijk, al was deze wel de kleinste in zes maanden. Het totaal aantal nieuwe orders steeg in de geringste mate sinds juli vorig jaar, maar de export orders stegen fors en sterker dan in maart.


 


De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de vierde maand op rij, echter in geringe mate. De voorraad gereed product daalde minimaal.


 


De verkoopprijzen stegen voor de tweede maand op rij, zij het gering. Daar stond tegenover dat de inkoopkosten in de grootste mate daalden sinds juli 2013.


 


De levertijden waren opnieuw langer, maar deze verlenging was de kleinste sinds september vorig jaar. De inkoop van grondstoffen en halffabricaten nam toe en hetzelfde gold voor de voorraad ingekocht materiaal.


 


 


Drie deelindices uitgelicht:


 


 


Productie index

De productieomvang bij de Nederlands productiebedrijven was in april voor de twaalfde opeenvolgende maand groter dan de maand ervoor. Deze groei was opnieuw aanzienlijk, maar wel de kleinste sinds oktober vorig jaar. De kleinere groei was het gevolg van een minder grote toename van het aantal nieuwe orders. De producenten van investeringsgoederen zagen de grootste toename, gevolgd door de producenten van halffabricaten en tot slot die van consumptiegoederen.

 


Nieuwe export orders index

Nadat in maart de toename van het aantal nieuwe export orders in de Nederlandse industrie de kleinste was in negen maanden, was deze in april iets groter en behoorlijk. Ongeveer 29% van de bedrijven noteerde een groter aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland in deze onderzoeksperiode, tegenover iets minder dan 14% die melding maakte van een daling. Deze toename van de buitenlandse orders was onder meer het gevolg van een toename van de vraag in belangrijke exportmarkten.

 


Inkoopprijs index

De inkoopprijzen die de Nederlandse producenten moesten betalen, daalden in april voor de tweede achtereenvolgende maand. Deze daling was bovendien groter dan in maart en de grootste sinds juli 2013. Een aantal panelleden gaf aan dat de inkoopprijzen lager waren als gevolg van succesvolle prijsonderhandelingen met de leveranciers.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen