Nevi
0
Nieuws

Verzekeraars hanteren nullijn bij zorginkoop

Nieuws 15 april 2016

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ziet op landelijk niveau geen groeiruimte voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor 2012. Het in het hoofdlijnenakkoord vastgestelde cijfer van 2,5 procent is niet reëel, stelt ZN. Zorgverzekeraars zullen hun inkoopbeleid voor 2012 op deze nieuwe inzichten aanpassen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ziet op landelijk niveau geen groeiruimte voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor 2012. Het in het hoofdlijnenakkoord vastgestelde cijfer van 2,5 procent is niet reëel, stelt ZN. Zorgverzekeraars zullen hun inkoopbeleid voor 2012 op deze nieuwe inzichten aanpassen.


Dat laat ZN weten in een brief aan de besturen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire (NFUMC) en de Medische Centra en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).


 


Het in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015 tussen de minister van VWS, ZN en betrokken organisaties van ziekenhuizen en klinieken vastgestelde groeicijfer van 2,5 procent geeft geen goed beeld. ZN schrijft in de brief: “Uit het in het hoofdlijnenakkoord vastgestelde budgettaire kader, in combinatie met de voorziene overschrijding van het budgettair kader voor de ziekenhuiszorg in 2010 en 2011, volgt dat de effectieve groeiruimte voor 2012 op landelijk niveau nihil of mogelijk zelfs negatief is. Om de gewenste trendbreuk in de beheersing van de zorguitgaven te kunnen realiseren, zullen zorgverzekeraars in hun inkoopbeleid voor 2012 dan ook uitgaan van de premisse dat op landelijk niveau geen groeiruimte beschikbaar is.”

Het geambieerde groeicijfer was geformuleerd vanuit de ambitie om de uitgavengroei in de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken terug te brengen naar een significant lager niveau dan voorgaande jaren.


 


ZN schrijft ervan uit te gaan dat de NVZ, NFUMC en ZKN tot dezelfde conclusie zijn gekomen op basis van de “meest recente inzichten in de uitgavenontwikkeling in 2010 en 2011” en roept hen op deze conclusie te communiceren aan de leden van hun organisaties. “Daarmee wordt bereikt dat een ieder zich bewust is van de context waarbinnen de onderhandelingen en afspraken voor 2012 zich zullen moeten afspelen”, aldus ZN.


De NVZ vindt de brief voorbarig. NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst: "ZN heeft het over voorziene overschrijdingen. De ondertekenaars van het hoofdakkoord hebben de gezamelijke verantwoording om dit akkoord verder uit te werken en als er overschrijdingen zijn, er eerst gezamelijk over te praten." Volgens Van der Horst zitten de partijen nu in het traject van uitwerking van het hoofdakkoord. Hij verwijst daarbij naar pagina acht van dit akkoord waarin staat dat partijen in overleg met een voorstel komen in september. "Er moet nog veel besproken worden", aldus Van der Horst.


Bron: http://www.skipr.nl/actueel/id8439-verzekeraars-hanteren-nullijn-bij-zorginkoop.html


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen