Nevi
0
Nieuws

Sustainable Procurement, a way of living

Nieuws 15 april 2016

Op vrijdag 13 februari vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst vanuit NEVI plaats over de nieuwe richtlijn rond Sustainable Procurement. Voor deze bijeenkomst waren 30 deelnemers uit verschillende organisaties naar de Rabobank afgereisd.

Op vrijdag 13 februari vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst vanuit NEVI plaats over de nieuwe richtlijn rond Sustainable Procurement. Voor deze bijeenkomst waren 30 deelnemers uit verschillende organisaties naar de Rabobank afgereisd. Karin van IJsselmuide, kennis- en accountmanager bij NEVI, zat de bijeenkomst voor. Karin is tevens ook voorzitter van de Nederlandse NEN-normcommissie. Deze normcommissie bepaalt de Nederlandse speerpunten en levert zo input aan deze eerste unieke ISO-richtlijn, speciaal bestemd voor inkopers. Deze ISO-richtlijn zal zowel publieke als private organisaties praktische handvatten gaan bieden bij het inrichten en verrichten van een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopproces (MVI). Dit alles op basis van de al bestaande richtlijn ISO 26000 – de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoorde Organisaties (MVO).


 


Verwevenheid met ISO 26000
Hans Kröder, expert van ISO 26000, gaf aan hoe deze nieuwe Sustainable Procurement richtlijn een afgeleide is van ISO 26000. Met bestaande normen en richtlijnen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en ISO 26000 kunnen organisaties al een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Ook kunnen ze invulling geven aan de MVO-uitgangspunten van de organisatie.


Er zijn echter nog geen internationale richtlijnen die praktische handvatten bieden voor het uitvoeren van een (duurzaam) inkoopproces. De norm is bedoeld om algemeen begrip in maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen, en om andere instrumenten en initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te vullen (niet om die te vervangen). Bij het toepassen van deze internationale norm wordt een organisatie aangeraden rekening te houden met diversiteit in maatschappij, milieu, wetgeving, politiek en organisatie evenals met verschillen in economische omstandigheden. De toepassing behoort in overeenstemming te zijn met internationale gedragsnormen zoals ILO, OESO enz. 


 


Cooking = timing & ingredients

Op tot deze nieuwe richtlijn te komen gaat een politiek proces schuil waar het belangrijk is om met goede inhoud te komen op het juiste moment. Nederland heeft daar het overgelopen jaar al diverse concrete winsten geboekt met de introductie van o.a. het Dutch wheel voor Sustainable Procurement. Lex de Bruijn, directeur van Fira, “We zijn er nog niet maar waar we vandaan komen is er tot op heden het maximale uitgehaald voor Nederland”.


 


Doelstelling is om geen norm voor professioneel inkopen te maken maar voor duurzaam inkopen. Alleen het dilemma is dat binnen professioneel inkopen ook duurzaamheid wordt meegenomen. De focus ligt op duurzaamheid. Maar wie zet duurzaamheid eigenlijk op de kaart? Is dat de push vanuit de leverancier, of speelt hij in op de vraag, de pull. En is inkoop aanzet?


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren