Nevi
0
Nieuws

Social return voor gemeenten in Oost-Brabant: samen verder

Nieuws 08 november 2016

Hoe een regionale bijeenkomst kennis en ervaringen deelt en een eerste stap naar samenwerking tot stand brengt. Lees hier het verslag.

Op donderdag 13 oktober organiseerde Bizob, Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant, in samenwerking met de gemeente Oirschot en de gemeente Eindhoven een regionale bijeenkomst over Social return in theater de Enck te Oirschot. Hiervoor werden alle wethouders en coördinatoren Social return van de gemeenten en de directeuren van de werkbedrijven in Noordoost- en Zuidoost-Brabant uitgenodigd. Social return is het door de opdrachtgever stellen van (Sociale) voorwaarden aan de opdrachtnemer, met als doel structurele werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Caspar van Hoek, wethouder Sociale zaken van de gemeente Oirschot, heette alle aanwezigen en in het bijzonder de dagvoorzitter Karin van IJsselmuide, kennismanager bij NEVI, van harte welkom.Yuri Starrenburg, senior programmamanager bij de gemeente Eindhoven, ging in op de ervaringen van de gemeente Eindhoven. Hij gaf aan dat de gemeente Eindhoven niet alleen zelf Social return eist in haar contracten, maar dat de gemeente opdrachtnemers stimuleert om dit zelf ook te doen richting de ketenpartners. Hierbij biedt de gemeente Eindhoven ondersteuning en legt daar waar nodig zaken vast in convenanten. Voor de invulling van de Social return verplichting kent de gemeente Eindhoven drie smaken; de klassieke invulling van Social return, een certificering op de PSO of het niet invullen van de verplichting. Joyce de Vaan is coördinator Social return bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Samen met Paul Broeckaert, projectleider Adviespunt Social return bij de WSD-groep, lichtte zij toe hoe in de regio ‘s-Hertogenbosch werk wordt gemaakt van Social return. Zo is in 2014 een regionale werkgroep opgericht die samen uitvoeringsregels Social return heeft opgesteld. Een uitvoeringsregel is bijvoorbeeld dat Social return toegepast moet worden bij opdrachten met een opdrachtwaarde van € 209.000,- of meer.


Annette Pasveer, commercieel manager van Stam + De Koning Vastgoed en Bouw, ging in op de ervaringen met Social return bij haar bedrijf. Aangezien Stam + De Koning bij bouwprojecten vaak optreedt als hoofd-aannemer heeft zij als grootste uitdaging om ook hun ketenpartners, zoals onderaannemers, te overtuigen van de meerwaarde van Social return. Stam + De koning heeft de trede 3 behaald van de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO en toont hiermee aan structureel Social return een plek te hebben gegeven in de organisatie. Zij gaf alle aanwezigen mee dat Social return niks meer kost. Door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn immers de vakmensen efficiënter inzetbaar; zij worden ontlast.
In de paneldiscussie stemden panelleden en het publiek met behulp van rode en groene kaarten over diverse stellingen. Daarbij bleek ook dat het moeilijk is precies uit te rekenen wat Social return oplevert. Want iemand die je in het arbeidsproces (terug)brengt krijgt niet alleen een ander inkomen, maar ook bijvoorbeeld eigenwaarde, zelfvertrouwen en een voorbeeldfunctie voor zijn kinderen of familie.


Tot slot gingen Govert Groeneveld, commoditymanager Sociaal Domein en Bart van Brunschot, inkoopmanager bij Bizob in op de betekenis van Social return voor de gemeenten en de vervolgstappen die gemeenten nu moeten en kunnen zetten. Het doel is om Social return beleidsmatig en uitvoeringstechnisch in Oost Brabant regionaal verder vorm te geven waarbij uniformiteit voorop staat. Gemeenschappelijke spelregels rondom o.a. de wijze waarop de Social return verplichting kan worden ingevuld is voor opdrachtnemers die opdrachten invullen in de verschillende arbeidsmarktregio’s van groot belang. Ook het (h)erkennen van de prestaties die een opdrachtnemer structureel levert speelt hierbij een prominente rol.
Hiervoor wordt een regionale projectgroep Social return opgericht met bestuurders en coördinatoren Social return vanuit de drie arbeidsregio’s: Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en de Peelgemeenten en Bizob. De regionale projectgroep Social return zal een projectplan opstellen ter accordering aan de bestuurders van de regio. De planning is om de regionale samenwerking omtrent Social return uiterlijk per 1 januari 2018 operationeel te hebben.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen