Nevi
0
Nieuws

Rijksoverheid bundelt toezicht, inkoop en incasso

Nieuws 15 april 2016

De rijksoverheid heeft de afgelopen maanden de eerste stappen gezet om uitvoering te geven aan het programma Compacte Rijksdienst dat minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in februari 2011 heeft gepresenteerd.

De rijksoverheid heeft de afgelopen maanden de eerste stappen gezet om uitvoering te geven aan het programma Compacte Rijksdienst dat minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in februari 2011 heeft gepresenteerd.
Vijf ministeries (SZW, OCWE, VWS, Financiën en BZK) hebben het voornemen om hun inkoopafdelingen te bundelen in één Haagsche inkooporganisatie. De incassotaken van de rijksoverheid, die nu door 110 verschillende diensten worden uitgevoerd, worden ondergebracht bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Meerdere toezichthoudende instanties op niet-financiële markten, (Consumentenautoriteit , NMA, OPTA) worden samengebracht. Door al deze maatregelen kan een besparing van enkele miljoenen euro’s worden gerealiseerd.


De ICT wordt gestandaardiseerd. In de eerste week van mei wordt de tienduizendste gestandaardiseerde digitale werkplek gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is om eind 2011 twintigduizend gestandaardiseerde digitale werkplekken bij zes departementen te realiseren (Financiën, I&M, SZW, VWS, BZK en AZ).


Mede dankzij de digitale werkplek kunnen de huisvestingsnormen worden versoberd. Voor het aantal vierkante meters per werkplek zijn nieuwe (marktconforme) normen vastgesteld. Uiteindelijk is het doel te komen tot Rijks(verzamel)kantoor waarin meerdere ministeries zijn gehuisvest. Er geldt met ingang van 2011 een plafond voor de huisvestingsaanvragen van de ministeries. De aanvragen worden daarbij voortaan centraal getoetst.


De rijksoverheid wordt ook kleiner. Het kabinet bouwt hiermee voort op het programma Vernieuwing Rijksdienst. Dit programma wordt volgens plan uitgevoerd en de taakstelling van dit programma (12.800 arbeidsplaatsen minder) wordt conform verwachting dit jaar gerealiseerd. Begin mei wordt hierover aan de Tweede Kamer gerapporteerd.


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen