Nevi
0
Nieuws

Overheidsbreed gebruik luchtfoto's geen garantie voor schaalvoordeel

Nieuws 15 april 2016

Een poging lucht- en panoramafoto’s overheidsbreed in te kopen en zo een uniforme basisvoorziening te verkrijgen tegen een vanwege het volume lage(re) prijs, is mislukt. De offertes gingen het budget (6,2 miljoen euro per jaar) te boven. Na een in maart gestarte marktconsultatie werd de opdracht in augustus aangekondigd.

Een poging lucht- en panoramafoto’s overheidsbreed in te kopen en zo een uniforme basisvoorziening te verkrijgen tegen een vanwege het volume lage(re) prijs, is mislukt. De offertes gingen het budget (6,2 miljoen euro per jaar) te boven.


 


Na een in maart gestarte marktconsultatie werd de opdracht in augustus aangekondigd. Vier ministeries met organisaties als Kadaster, Rijkswaterstaat, ProRail, CBS en politie, plus provincies, gemeenten en waterschappen wilden luchtopnamen in hoge en lage resolutie en 360-gradenopnamen voor allerhande toepassingen. Het GI-beraad (een overleg tussen overheden over geo-informatie) had de operatie vanaf 2009 voorbereid. Eenmalig inwinnen moest tot een standaard leiden die meervoudig gebruik, uitwisseling en samenwerking zou faciliteren. Half oktober is de procedure echter gestaakt omdat aanbieders meer verlangden dat het budget toeliet.


 


Begin november zijn voor luchtopnamen twee nieuwe aanbestedingen gestart, echter zonder gemeenten. Die wilden alleen het totaalpakket en moeten nu zelf voor hun luchtfoto’s zorgen. Omdat de 360-gradenbeelden geen deel uitmaken van deze doorstart  geldt dat alle overheden nu zelf in hun behoefte daaraan moeten voorzien.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen