Nevi
0
Nieuws

Oprichting Werkgroep Duurzaam Inkopen

Nieuws 15 april 2016

VNO-NCW, MKB Nederland en MVO Nederland hebben 8 februari 2011 een voorstel gedaan aan Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu om het duurzaam inkoopbeleid een nieuwe uitwerking te geven. De initiatiefnemende partijen nemen al geruime tijd tekortkomingen waar van het huidige duurzaam inkoopbeleid.

VNO-NCW, MKB Nederland en MVO Nederland hebben 8 februari 2011 een voorstel gedaan aan 

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu om het duurzaam inkoopbeleid een nieuwe 

uitwerking te geven. De initiatiefnemende partijen nemen al geruime tijd tekortkomingen waar 

van het huidige duurzaam inkoopbeleid. Aanvullende aanleiding voor het voorstel was het 

kritische onderzoek van KPMG, in opdracht van Actal, naar de inhoudelijke nalevingslasten van 

het programma duurzaam inkopen van de overheid. 


 

In het Algemeen Overleg van 10 februari 2011 maakte Staatssecretaris Atsma bekend in te gaan 

op dit voorstel van VNO-NCW, MKB Nederland en MVO Nederland. Zij dienen nu voor de zomer 

2011 te komen met een advies ten aanzien van het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.   
Het traject 

De initiatiefnemers VNO-NCW, MKB Nederland en MVO Nederland werken samen NEVI en De 

Groene Zaak aan dit advies. Hiertoe is een Werkgroep Duurzaam Inkopen, onder voorzitterschap 

van Hubert van Breemen, opgestart. In de komende maanden komt deze werkgroep meerdere 

malen bijeen. Elke organisatie verzorgt de interne terugkoppeling over de voortgang van het 

proces.


 


Onderaan de voortgangsrapportages.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen