Nevi
0
Nieuws

Onderzoek naar succesvolle selectie en implementatie van e-Procurement applicaties

Nieuws 15 april 2016

e-Procurement oplossingen worden in toenemende mate ingezet voor het ondersteunen en uitvoeren van aanbestedings- en inkoopprocessen. Dit levert grote voordelen op in kwaliteit, kosten en concurrentievoordeel. Het lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen gaat in samenwerking met E-proQure onderzoek doen rond het thema e-Procurement.

e-Procurement oplossingen worden in toenemende mate ingezet voor het ondersteunen en uitvoeren van aanbestedings- en inkoopprocessen. Dit levert grote voordelen op in kwaliteit, kosten en concurrentievoordeel. Het lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen gaat in samenwerking met E-proQure onderzoek doen rond het thema e-Procurement. Belangrijke doelgroepen daarbij zijn het midden- en kleinbedrijf (MKB), organisaties in de gezondheidszorg en lokale en regionale overheidsorganisaties.


 


Het aanbod aan e-Procurement-applicaties neemt toe en bedrijven en instellingen zien steeds vaker het nut in van het gebruik van dit hulpmiddel. Niet vreemd, want een goed gebruik kan grote voordelen hebben: lagere proceskosten en hogere kwaliteit van de output. Bedrijven en instellingen die hun inkoopproces willen professionaliseren, zien zich dan ook voor de uitdaging gesteld hiervoor een goede business case te bouwen en de juiste tool(s) te selecteren en te implementeren. Actuele informatie over welke applicaties wat te bieden hebben, hoe een goede business case te bouwen en een aanpak hoe de applicatie binnen organisaties te implementeren, ontbreekt echter nog.


 


In het eerste jaar van de samenwerking gaan E-proQure en het lectoraat Inkoopmanagement onderzoek doen naar de adoptie van E-procurement applicaties bij lagere overheden. De komende jaren wordt de samenwerking verder ontwikkeld en wordt een begeleidingscommissie geformeerd om de opzet van onderzoeken te toetsen en resultaten te bespreken. Naar verwachting zullen de eerste resultaten in de zomer van 2014 beschikbaar komen.


 


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen