Nevi
0
Nieuws

Nieuw boek over Best Value: 'Best Value Stroomt'

Nieuws 12 mei 2016

In Best Value Stroomt delen Jeroen van de Rijt, Wiebe Witteveen en Sicco Santema samen met een aantal andere experts hun ervaringen over de toepassing van Best Value. Het boek biedt praktische handvatten, reflectie en de nieuwste inzichten in de aanpak .

In Best Value Stroomt delen Jeroen van de Rijt, Wiebe Witteveen en Sicco Santema samen met een aantal andere experts hun ervaringen over de toepassing van Best Value. Het boek biedt praktische handvatten, reflectie en de nieuwste inzichten in de aanpak .


 


Verdiepende inzichten


Deel A biedt een aantal verdiepende inzichten die op onderdelen leiden tot aanpassingen in de Best Value-methodiek. Zoals de relatie tussen projectdoelstellingen en de scope en de mate waarin bij Best Value eisen kunnen worden geformuleerd. Ook gaan de auteurs dieper in op het vaststellen van het plafondbedrag.


 


 


BVP in de publieke sector


Het toepassen van Best Value in de publieke sector vereist dat opdrachtgevers volgens de regels van het aanbestedingsrecht werken. Deel B daarom in op de jurisprudentie rondom deze inkoopmethodiek. Gijs Verberne van advocatenkantoor Van Doorne heeft dit deel voor zijn rekening genomen.


 


 


Inzichten uit de wetenschap


Deel C presenteert inzichten uit de wetenschap aan de hand van afstudeeronderzoeken. Tenslotte geven in deel D diverse recent gecertificeerde Best Value-adviseurs hun reflectie op de toepassing van de methodiek.


 


ISBN 97 8907 7951 286, 248 pagina’s, Graphicom, 2016.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren