Nevi
0
Nieuws

NEVI en MVO Nederland Academie brengen duurzaam inkopen naar hoger plan

Nieuws 15 april 2016

NEVI en de MVO Nederland Academie gaan intensief samenwerken om duurzaam inkopen een stap verder te brengen. Vandaag tekenden Jan Willem van der Meer (directeur NEVI Netwerk) en Mark Huis in ’t Veld (hoofd Partners en Producten MVO Nederland) daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

NEVI en de MVO Nederland Academie gaan intensief samenwerken om duurzaam inkopen een stap verder te brengen. Vandaag tekenden Jan Willem van der Meer (directeur NEVI Netwerk) en Mark Huis in ’t Veld (hoofd Partners en Producten MVO Nederland) daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Vorig jaar adviseerden NEVI en MVO Nederland, eigenaar van de MVO Nederland Academie, samen met VNO-NCW, MKB Nederland en De Groene Zaak de overheid over de professionalisering van haar duurzaam inkoopbeleid. Aansluitend daarop nemen beide partijen nu zelf het initiatief om overheidsinkopers en in- en verkopers uit het bedrijfsleven voldoende bagage te geven voor het nieuwe duurzaam inkopen. Zij doen dat onder andere door gezamenlijk workshops, trainingen en masterclasses aan te bieden over dit onderwerp.


 


Zowel NEVI als MVO Nederland heeft zich gecommitteerd aan het stimuleren van duurzaamheid. Beide partijen doen dat vanuit hun eigen rol. NEVI draagt het belang van de professionalisering van inkoop uit en ondersteunt inkopers in hun kennis- en persoonlijke ontwikkeling. MVO Nederland stelt haar kennis over alle facetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ter beschikking aan ondernemers met MVO-ambitie. “Die twee doelgroepen hebben elkaar hard nodig om een nieuwe golf van duurzaam ondernemen tot stand te brengen,” aldus Willem Lageweg, directeur MVO Nederland. “Wij zien de gezamenlijke opleidingen als een noodzakelijk middel om inkopers van overheden en in- en verkopers uit het bedrijfsleven concrete handvatten te bieden voor duurzaam inkopen. Onderdeel daarvan is dat we overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact gaan brengen, onder andere door middel van informatiesessies en marktontmoetingen.“


 


Samenwerking


NEVI en MVO Nederland hebben eerder samengewerkt, onder andere bij het uitbrengen van het advies aan de overheid over haar duurzaam inkoopbeleid en bij de ontwikkeling van een online ketenmanagement game. Jan Willem van der Meer, directeur NEVI Netwerk: “Met deze samenwerking laten we zien dat we initiatief nemen om het dossier duurzaam inkopen een stap verder te brengen. Duurzaam inkopen is niet alleen iets van de inkoper maar staat of valt met het contact met en innovatieve oplossingen uit de markt en een duidelijke stimulans vanuit de overheid. Door de handen ineen te slaan hopen wij een bijdrage te leveren aan het kweken van begrip tussen overheid en bedrijfsleven, het ontsluiten van kennis en good practices.”


 


Opleidingen


Het gezamenlijke aanbod zal onder andere bestaan uit de trainingen ‘Duurzaam leveren aan de overheid’ en ‘Ketenverantwoordelijkheid’ en workshops als ‘MVO in de keten (een game)’, ‘Duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid’ en ‘Sociale voorwaarden’. Ook komt er een masterclass ‘Duurzaam inkopen’ met NEVI-hoogleraar Bart Vos, expert op het gebied van duurzaam inkopen, en een MVO-expeditie ‘Duurzaam inkopen voor overheden’. Een aantal van deze opleidingen vindt u al op www.mvonederland.nl/academie


Ondertekening samenwerkingsbijeenkomst NEVI en MVO Nederland Academie


 


NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management


NEVI is hét netwerk en kennisinstituut van en voor inkoopprofessionals werkzaam zowel in profit als non profit. NEVI biedt een hoogwaardig professioneel inkoopnetwerk van ruim 6.000 leden. Het netwerk omvat diverse actieve kringen, platforms en secties, biedt (vak)opleidingen, trainingen en incompany-trajecten, en organiseert uiteenlopende activiteiten waar professionals elkaar ontmoeten. Daarnaast investeert NEVI, middels het ondersteunen van leerstoelen en lectoren, in de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Meer informatie op www.nevi.nl


 


MVO Nederland


MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Haar streven: MVO een vanzelfsprekende zaak maken voor alle ondernemers in Nederland. Sinds de oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Het partnernetwerk van MVO Nederland telt inmiddels ruim 1.800 bedrijven en organisaties. Elke maand komen daar ongeveer 50 partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van eenpersoonsbedrijven tot multinationals. MVO Nederland faciliteert haar achterban met kennis en inspiratie over de volle breedte van het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2012 besteedt MVO Nederland in het bijzonder aandacht aan transparantie, ketenverantwoordelijkheid/duurzaam inkopen en mensgericht ondernemen. Ook aan arbeidsparticipatie van mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt wordt door MVO Nederland in 2012 extra aandacht besteed. Kijk voor meer informatie op: www.mvonederland.nl


 


MVO Nederland Academie


In januari 2012 heeft MVO Nederland de MVO Nederland Academie opgericht. Dit is dé plek voor professionals en bedrijven die zich willen ontwikkelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en op zoek zijn naar inspiratie. De MVO Nederland Academie biedt diverse MVO-opleidingen en –trainingen, van basistrainingen over MVO tot masterclasses, bedrijfsbezoeken en e-learningmodules. Kijk voor meer informatie op www.mvonederland.nl/academie.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren