Nevi
0
Nieuws

Nederlandse bedrijven zijn relatief snelle betalers

Nieuws 15 april 2016

De gemiddelde tijd die Nederlandse bedrijven hanteren om hun rekeningen te betalen is de afgelopen zes jaar verbeterd. Deze tijd liep van dertien dagen te laat in 2006, terug naar negen dagen te laat in 2012. Dat laten nieuwe cijfers van Dun & Bradstreet (D&B) zien. Nederland komt hiermee, achter Duitsland, op de tweede plaats wat betreft Europees betaalgedrag.

De gemiddelde tijd die Nederlandse bedrijven hanteren om hun rekeningen te betalen is de afgelopen zes jaar verbeterd. Deze tijd liep van dertien dagen te laat in 2006, terug naar negen dagen te laat in 2012. Dat laten nieuwe cijfers van Dun & Bradstreet (D&B) zien. Nederland komt hiermee, achter Duitsland, op de tweede plaats wat betreft Europees betaalgedrag. Dit duidt erop dat bedrijven zich hebben aangepast aan het financieel opereren in de recessie en blijven streven naar het op peil houden van de cash flow.


 


Goed betalingsgedrag van ondernemingen is in een tijd waarin het moeilijk is om aan financiering van buitenaf te komen een zeer relevant onderwerp voor bedrijven. D&B heeft daarom data voor negen Europese markten over de afgelopen zes jaar onderzocht. Deze geven inzicht in de impact van het betaalgedrag van klanten op bedrijven van verschillende omvang. D&B verzamelt maandelijks miljoenen betalingsgegevens om betaalscores te ontwikkelen. Deze geven aan hoe snel bedrijven hun rekeningen betalen en bieden inzichten die kunnen beschermen tegen betaalrisico’s.


 


Uit de gegevens van D&B blijkt dat Nederlandse bedrijven betalingstermijnen met gemiddeld negen dagen overschrijden. Dit is drie dagen meer dan Duitsland, het land met de kortste gemiddelde betalingstermijn van de negen onderzochte Europese landen. In Portugal daarentegen overschrijden bedrijven de betaaltermijn gemiddeld dertien dagen meer.


 


Er zijn vele factoren die het betalingsgedrag van bedrijven beïnvloeden, zoals druk van de macro-economie of de managementcultuur binnen verschillende sectoren. De publieke sector in Nederland overschrijdt de betaaltermijn bijvoorbeeld gemiddeld met elf dagen, terwijl dit voor de landbouwsector slechts acht dagen is. Over het algemeen is het betaalgedrag binnen alle Nederlandse sectoren de afgelopen zes jaar verbeterd.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren