Nevi
0
Nieuws

Meer dan 5000 lege ziekenhuisbedden

Nieuws 15 april 2016

Adviesbureau Coppa heeft de studie ‘Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010’ gepubliceerd. Het is de eerste keer dat het bureau, dat is gespecialiseerd in patiëntenlogistiek, de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen heeft berekend. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn over 2008-2010 vergeleken op basis van hun logistieke prestaties en het gebruik van de bedden.

Adviesbureau Coppa heeft de studie ‘Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010’ gepubliceerd. Het is de eerste keer dat het bureau, dat is gespecialiseerd in patiëntenlogistiek, de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen heeft berekend. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn over 2008-2010 vergeleken op basis van hun logistieke prestaties en het gebruik van de bedden.


In 2010 blijkt de gewogen gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen verder gedaald. Die ligduur geeft een goed beeld van de doorgevoerde patiëntenlogistiek in een ziekenhuis. De gewogen gemiddelde ligduur in alle Nederlandse ziekenhuizen was in 2010 3,17 dagen. Dit betekent een daling van 4,5 procent ten opzichte van 2009.


Er is een grote variatie: perifere ziekenhuizen hebben de kortste ligduur. Die is wat korter dan die in topklinische ziekenhuizen. Academische ziekenhuizen hebben de langste ligduur. Dit is voor een deel terug te voeren op het verschil in complexiteit van de behandelingen.


Er blijkt bovendien een groot verschil tussen de gemiddelde ligduur van vergelijkbare ziekenhuizen. Dit betekent volgens adviesbureau Coppa dat in de meeste ziekenhuizen nog grote veranderingen zijn door te voeren.


Het effect van de ligduurverkorting, zo blijkt uit de berekeningen, is een overcapaciteit van meer dan vijfduizend bedden. De meeste ziekenhuizen hebben een overcapaciteit, bij enkele is echter sprake van enige ondercapaciteit.


Het volledige rapport is te vinden op: www.coppa.nl.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen