Nevi
0
Nieuws

Leiderschap noodzakelijk voor duurzame inkoop en marketing

Nieuws 15 april 2016

Om duurzame inkoop en marketing naar een hoger niveau te tillen, zijn er binnen deze vakgebieden ‘leiders’ nodig die met andere vakdisciplines samenwerken om de kansen van duurzaamheid voor organisaties optimaal te benutten. Daarnaast moeten duurzaamheidsinitiatieven commitment krijgen vanuit het top management en ingebed worden in de strategie van ondernemingen.

Om duurzame inkoop en marketing naar een hoger niveau te tillen, zijn er binnen deze vakgebieden ‘leiders’ nodig die met andere vakdisciplines samenwerken om de kansen van duurzaamheid voor organisaties optimaal te benutten. Daarnaast moeten duurzaamheidsinitiatieven commitment krijgen vanuit het top management en ingebed worden in de strategie van ondernemingen.


 


Dit blijkt uit onderzoeken onder inkopers en marketeers in Nederland dat Deloitte in samenwerking met Marketresponse, NIMA en NEVI heeft uitgevoerd. “Zowel marketing als inkoop heeft een grote impact op de producten en diensten die organisaties verkopen en daarmee ook op de duurzaamheid ervan. Reden voor ons om deze twee groepen te bevragen naar hoe zij naar dit thema kijken,” aldus Anneke Sipkens, director en duurzaamheidsexpert binnen Deloitte.


 


Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een ruime meerderheid van alle respondenten (88%) aangeeft dat duurzaamheid in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. “Vroeg of laat zullen dus veel organisaties alsnog de uitdaging aan moeten gaan om van een plicht een kans te maken en de kansen vervolgens te vertalen naar de eigen organisatie,” zegt Sipkens. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde leaders, followers en laggards op het gebied van duurzame inkoop en duurzame marketing. Daarbij voelen leaders zich erg betrokken bij duurzaamheid en dit onderwerp heeft grote invloed op hun dagelijkse werk, terwijl laggards juist niet erg betrokken of neutraal zijn ten opzichte van duurzaamheid. Duurzaamheid heeft geen invloed op hun werk.


 


Meer dan 40% van de sourcing en marketing leaders zegt gemotiveerd te zijn vanuit idealistische overwegingen. Leaders zien daarnaast volop kansen in duurzaamheid. Zo is een grote groep van mening dat duurzame inkoop innovatie stimuleert, omzet en concurrentievoordeel creëert. Er zijn echter ook barrières. De ondervraagde inkopers en marketeers geven aan dat het succes van duurzame marketing en inkoop afhankelijk is van een lange termijn visie en strategie, commitment vanuit het management en beschikbare middelen en budget.
Anneke Sipkens: “Duurzaamheid vraagt een andere vorm van leiderschap en organisatieontwikkeling. Het is noodzakelijk voor organisaties om intern bruggen te bouwen en meer kennis met elkaar te delen, zodat een integraal beleid op duurzaamheid kan worden gevoerd.” Het is volgens Deloitte van belang om los te komen van het traditionele functiegeoriënteerde denken. “Aangezien marketeers en inkopers grote overeenstemming hebben over de relevantie en bijdrage van duurzaamheid, zal er vanuit deze twee groepen een druk ontstaan om duurzaamheid te integreren in alle expertise velden. Van daaruit kan duurzaamheid richting innovatie en marktbenadering echt vorm gegeven worden,” zegt Sipkens.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen