Nevi
0
Nieuws

Lectorale rede Michiel Steeman - The power of Supply Chain Finance

Nieuws 15 april 2016

Vrijdag 31 oktober 2014 is de officiële installatie van Michiel Steeman als lector Supply Chain Finance bij het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap. Aansluitend houdt Michiel Steeman zijn lectorale rede 'The power of Supply Chain Finance'. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er gelegenheid één van de drie workshops over het thema bij te wonen.

Vrijdag 31 oktober 2014 is de officiële installatie van Michiel Steeman als lector Supply Chain Finance bij het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap. Aansluitend houdt Michiel Steeman zijn lectorale rede 'The power of Supply Chain Finance'. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er gelegenheid één van de drie workshops over het thema bij te wonen.


 


The Power of Supply Chain Finance


Supply Chain Finance, oftewel Ketenfinanciering, is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten, met als doel de financiële positie van alle partijen in de keten te verbeteren, de kosten te verlagen en de financiële risico's te spreiden.


Het lectoraat Supply Chain Finance gaat in op drie onderzoekslijnen:


  • Hoe kan Supply Chain Finance worden ingezet door grote bedrijven om hun keten te versterken?

  • Hoe kan Supply Chain Finance worden ingezet als alternatieve financieringsvorm voor het MKB?

  • Welke rol kan Supply Chain Finance spelen in de financiering van bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden?

 


Tijd en locatie


De lectorale rede vindt plaats op 31 oktober 2014 in het Auditorium van Windesheim. Van 15.30 tot 16.45 uur is de officiële installatie en lectorale rede van Michiel Steeman. Voorafgaand kunt u deelnemen aan één van de drie workshops. Deze vinden plaats in het X-gebouw.


Ga naar de routebeschrijving


 


Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het lectoraat Supply Chain Finance via lectoraat.supplychainfinance@windesheim.nl


 


Aanmelden


U kunt zich tot en met 27 oktober a.s. aanmelden voor de lectorale rede. U kunt hierbij ook aangeven of u de lunch en/of een van de workshops voorafgaande aan de lectorale rede wilt bijwonen. Het maximaal aantal deelnemers aan een workshop is vastgesteld op twintig. Na uw aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 oktober a.s.) bericht of u kunt deelnemen aan de workshop.


Aanmelden


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren