Nevi
0
Nieuws

Kleinste toename productieomvang in zes maanden, NEVI PMI® maart 52.5

Nieuws 15 april 2016

De NEVI Purchasing Managers’ Index® (PMI®) steeg van 52.2 in februari naar 52.5 in maart, ondanks de laagste groei van de productie in zes maanden. De kleine toename van de productieomvang was het gevolg van de laagste groei van de nieuwe orders sinds september 2014.

De NEVI Purchasing Managers’ Index® (PMI®) steeg van 52.2 in februari naar 52.5 in maart, ondanks de laagste groei van de productie in zes maanden.


 


De kleine toename van de productieomvang was het gevolg van de laagste groei van de nieuwe orders sinds september 2014. De nieuwe export orders namen daarentegen sterker toe dan in februari, mede als gevolg van de zwakkere euro.


 


De achterstanden in de productie namen opnieuw af in maart. Deze daling was echter de kleinste sinds juli 2014. De werkgelegenheid steeg in maart licht, na de daling in februari. Voor de twintigste maand op rij nam de hoeveelheid ingekochte materialen toe, terwijl de voorraad ingekochte materialen voor de elfde achtereenvolgende maand afnam. De levertijden werden in maart opnieuw langer. Na dalingen in de afgelopen twee maanden bleef de voorraad gereed product onveranderd.


 


De inkoopprijzen in de Nederlandse productiesector daalden in maart opnieuw en de verkoopprijzen waren voor de eerste keer in acht maanden hoger. Deze stijging was echter miniem.


 


Drie deelindices uitgelicht:


 


Nieuwe orders index

De stijging van het aantal ontvangen nieuwe orders in de Nederlandse productiesector in maart was de kleinste in zes maanden, al bleef deze behoorlijk. De panelleden die melding maakten van een groter aantal nieuwe orders (ruwweg 26% van de bedrijven), schreven dit over het algemeen toe aan de introductie van nieuwe producten, meer aandacht voor de verkoop en een forse buitenlandse vraag.

 


Nieuwe export orders index

De laatste gegevens wijzen opnieuw op een groter aantal ontvangen nieuwe export orders dat in maart bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd. Deze stijging was aanzienlijk en groter dan in februari. Bijna een derde van de panelleden maakte melding van een grotere verkoop in het buitenland in deze onderzoeksperiode, tegenover ongeveer 19% die een daling noteerde. Een aantal panelleden noemde de zwakkere euro als oorzaak van deze stijging.

 


Verkoopprijs index

De prijzen die de Nederlandse producenten voor hun producten rekenden, stegen in maart voor de eerste keer in acht maanden. Deze stijging was echter gering, zoals blijkt uit de seizoensmatig aangepaste index die maar net boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. Het overgrote deel van de panelleden (80%) gaf aan dat hun verkoopprijzen in deze onderzoeksperiode gelijk waren gebleven.


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen