Nevi
0
Nieuws

Inzicht in de kopersmarkt van e-procurement-systemen

Nieuws 15 april 2016

Het aanbod van e-procurement-systemen in de Benelux heeft zich de laatste jaren in hoog tempo ontwikkeld. Zowel door overnames als door aanbieders die vanuit andere landen de Benelux-markt zijn gaan bedienen. KopersmarktInmiddels is een kopersmarkt ontstaan met hoogwaardige software tegen lagere total cost of ownership.

Het aanbod van e-procurement-systemen in de Benelux heeft zich de laatste jaren in hoog tempo ontwikkeld. Zowel door overnames als door aanbieders die vanuit andere landen de Benelux-markt zijn gaan bedienen.


 


Kopersmarkt


Inmiddels is een kopersmarkt ontstaan met hoogwaardige software tegen lagere total cost of ownership. Dat blijkt uit het door E-proQure voor de tweede maal uitgevoerde onderzoek naar e-procurement-systemen in de Benelux.


 


Software as a service


De markt van inkoopsoftware is sterk in ontwikkeling. Bijna alle leveranciers bieden oplossingen in de cloud, zogenoemde ‘Software as a Service’ (SaaS). Daarbij biedt de tweede generatie SaaS-systemen zich nu aan.


 


Laagdrempelig


Voor organisaties die willen beginnen met inkoopprofessionalisering zijn er laagdrempelige mogelijkheden. Voor ongeveer 5.000 euro zijn al spendanalyse-oplossingen beschikbaar.


 


e-aanbestedingssystemen


Naast Tenderned zijn er in Nederland nu zes commerciële e-aanbestedingssystemen beschikbaar die in 2015 tezamen 35% van de openbaar gepubliceerde aanbestedingen voor hun rekening hebben genomen. Voor aanbestedende diensten bieden commerciële systemen veelal extra functionaliteiten.


 


Extra functionaliteiten


Leveranciers hebben qua functionaliteiten goed naar elkaar gekeken en naar de gebruiker geluisterd. Zo bevat software voor contractmanagement veelal functionaliteiten voor leveranciersmanagement met prestatiemeting en eenvoudige uitwisseling van gegevens met bijvoorbeeld een order- en crediteurensysteem.


 


Suites


De nieuwe norm voor geavanceerde e-procurement-systemen zien we ook terug binnen de ‘suites’, de oplossingen die het source-to-contract-proces, het purchase-to-pay-proces of het gehele proces van source-to-pay ondersteunen. Kenmerkend zijn de veelal goed ingerichte zoek-, analyse- en signaleringsfuncties.


 


Drie ontwikkelingen


Waar de functionaliteiten naar elkaar toe lijken te groeien wordt gebruikersvriendelijkheid en TCO (overgang naar SaaS) steeds meer een onderscheidende factor.


Ook zien we verdergaande internationale ontwikkelingen qua standaardisatie: zowel op het gebied van data formats voor gegevensuitwisseling als op het gebied van (gegevens)beveiliging.


Het integreren van apps voor mobiele toepassingen staat nog in de kinderschoenen. De juiste mix van functionaliteiten en beveiliging is vooralsnog een vertragende factor.


 


De E-proQure Marktverkenning 2016 van e-procurement oplossingen in de Benelux is circa de derde week van april als gratis download beschikbaar via www.e-proqure.nl .


Bron: Wim Vriend, kennispartner bij E-proQure.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren