Nevi
0
Nieuws

Inkoopmanagersindex op laagste niveau in vijf maanden, NEVI PMI® augustus 53.9

Nieuws 15 april 2016

De NEVI PMI® daalde van 56.0 in juli naar 53.9 in augustus: het laagste cijfer in vijf maanden. De oorzaak van deze daling lag bij alle vijf componenten van de PMI. De productie, de nieuwe orders en de werkgelegenheid stegen minder, de voorraad ingekochte materialen daalde en de levertijden namen minder toe.

De NEVI PMI® daalde van 56.0 in juli naar 53.9 in augustus: het laagste cijfer in vijf maanden. De oorzaak van deze daling lag bij alle vijf componenten van de PMI. De productie, de nieuwe orders en de werkgelegenheid stegen minder, de voorraad ingekochte materialen daalde en de levertijden namen minder toe.

 

 

 

De productie groeide nog steeds behoorlijk, zij het in de geringste mate sinds maart. Het aantal nieuwe orders nam in de geringste mate toe in vijf maanden en de export orders lieten de kleinste stijging zien sinds april. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde licht.

 

 

 

De werkgelegenheid nam voor de zesde maand op rij toe, maar wel in de kleinste mate in vier maanden. Er werden opnieuw meer materialen ingekocht. Deze stijging was echter het kleinst sinds april. De voorraad ingekochte materialen daalde voor de eerste keer in drie maanden. De levertijden namen opnieuw aanzienlijk toe, maar ook was dit de kleinste verlenging in vier maanden. De voorraad gereed product daalde minimaal.

 

 

 

De inkoopprijzen stegen wederom, dit keer in de geringste mate in vier maanden. De verkoopprijzen stegen voor de derde achtereenvolgende maand: iets meer dan in juli, maar nog steeds bescheiden.

 

 

 

 

 

Drie deelindices uitgelicht:

 

 

 

Productie index

 

De Nederlandse producenten maakten in augustus opnieuw melding van een toename van de productieomvang. De huidige periode van groei komt hiermee op achtentwintig maanden. Deze stijging was echter wel kleiner dan in juli, toen het hoogste niveau in negentien maanden bereikt werd, en de kleinste sinds maart. Van de drie marktsectoren die in dit onderzoek gevolgd worden, noteerden de producenten van kapitaalgoederen de grootste stijging van de productieomvang.

 

 

 

Nieuwe export orders index

 

Het aantal ontvangen nieuwe exportorders bij de Nederlandse productiebedrijven was in augustus opnieuw groter. Deze laatste toename was de achtentwintigste op rij, maar wel de kleinste sinds april. Alle drie marktsectoren noteerden een stijging. De grootste toename werd genoteerd bij de producenten van kapitaalgoederen en de kleinste bij de producenten van halffabricaten.

 

 

 

Levertijden index

 

De gemiddelde levertijden waarmee de Nederlandse producenten te maken hadden, waren in augustus opnieuw langer. De gegevens koppelden de langere levertijden aan de tekorten aan een aantal grondstoffen en aan de capaciteitsbeperking bij de leveranciers. Ruwweg 26% van de panelleden maakte melding van een verslechtering van de prestatie van leveranciers, tegenover slechts 2% die een verbetering noteerde.

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen