Nevi
0
Nieuws

Inkoopanalyse bij goede doelen

Nieuws 15 april 2016

Negen studenten van de minor Inkoopmanagement aan de Hanzehogeschool gaan de komende maanden een inkoopanalyse uitvoeren bij vier goede doelen, te weten Natuurmonumenten, de Nierstichting, het Rode Kruis en Humanitas. De adviezen die hieruit voortkomen worden tijdens het Hanze Inkoopseminar op 30 januari 2014 bekend gemaakt.

Negen studenten van de minor Inkoopmanagement aan de Hanzehogeschool gaan de komende maanden een inkoopanalyse uitvoeren bij vier goede doelen, te weten Natuurmonumenten, de Nierstichting, het Rode Kruis en Humanitas. De adviezen die hieruit voortkomen worden tijdens het Hanze Inkoopseminar op 30 januari 2014 bekend gemaakt.

 

 

 

De media en donateurs volgen de uitgaven van goede doelen nauwlettend. Daarnaast heeft de crisis ervoor gezorgd dat de inkomsten van goede doelen onder druk staan. Goede doelen streven ernaar om zoveel mogelijk middelen te besteden aan haar doelbesteding. Een goede kostenbeheersing is daarbij essentieel.  Dit project zal in samenwerking met de VFI, de overkoepelende organisatie van 130 goede doelen, worden uitgevoerd.

 

 

 

Bij elke organisatie wordt het inkoopvolwassenheidsmodel van Batenburg-Versendaal gebruikt om de inkoopprofessionaliteit van de inkoopfunctie in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten worden aanbevelingen opgesteld om de inkoopprofessionaliteit te verbeteren. Daarnaast wordt er overkoepelend gekeken naar een versterking van de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijk beeld over de kansen en ontwikkelingsrichting van de inkoopsamenwerking tussen goede doelen organisaties. Hierbij speelt VFI een grote rol. Dit overkoepelende advies is tevens bruikbaar voor andere goede doelen organisaties die niet deelnemen aan dit project.

 

 

 

Het project is erop gericht om het percentage van de doelbesteding te verhogen en het percentage wat besteed wordt aan onkosten te verlagen. Het maatschappelijke doel wat hierbij aan de orde komt is dat de goede doelen organisaties transparant naar buiten toe kunnen treden omdat de inkoopfunctie op een professionele wijze wordt georganiseerd.

 

 

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren