Nevi
0
Nieuws

IAZ ziekenhuizen laten tanden zien

Nieuws 15 april 2016

De ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Inkoop Alliantie Ziekenhuizen (www.iaz.nl), tekenden op in het eerste kwartaal van 2014 een convenant waarmee zij een verregaande inkoopsamenwerking borgen. De IAZ-leden hebben hiermee een set van strakke afspraken die zij op het niveau van Raad van Bestuur en medisch stafbestuur onderschrijven.

De ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Inkoop Alliantie Ziekenhuizen (www.iaz.nl), tekenden op in het eerste kwartaal van 2014 een convenant waarmee zij een verregaande inkoopsamenwerking borgen. De IAZ-leden hebben hiermee een set van strakke afspraken die zij op het niveau van Raad van Bestuur en medisch stafbestuur onderschrijven. Verregaande commitments en betrokkenheid blijkt essentieel om resultaten te behalen. Dat heeft er toe geleid dat een van de deelnemende ziekenhuizen —Gelre Ziekenhuizen— haar lidmaatschap zal beëindigen.

 

 

 

 

 

 

 

In het convenant staan ook afspraken en randvoorwaarden, waardoor de ziekenhuizen een nog sterker front vormen naar al hun leveranciers. Dat vertaalt zich onder andere in voorstellen vanuit ziekenhuizen en leveranciers gericht op kostenreductie en standaardisatie. Dé rode draad is beheersing van de kosten van de ziekenhuiszorg. In het eerste kwartaal van 2014 heeft de samenwerking geresulteerd in een gezamenlijke significante inkoopbesparing. Leveranciers ontdekken meer en meer dat de samenwerkingspartners tot op bestuurlijk niveau de gelederen gesloten houden waardoor collectieve afspraken haalbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Zo is er recent door het IAZ een contract getekend met Medica Europe. Medica Europe heeft met dit contract de mogelijkheid de komende jaren de IAZ ziekenhuizen haar proceduretrays te gaan leveren. Binnen alle IAZ ziekenhuizen worden voorbereidingen getroffen om gefaseerd gebruik te gaan maken van de nieuwe overeenkomst waarbij alle ziekenhuizen serieuze kostenbesparingen realiseren. ‘Voor ons als Medica Europe is dit een belangrijke overeenkomst. Wij zien dat wij door de IAZ omarmd zijn als preferred partner en dat de IAZ het ook waarmaakt dat de aangesloten ziekenhuizen onze producten en diensten gaan gebruiken. Voor ons is het zeer interessant om dit collectief te beleveren de komende jaren want het is een serieus deel van de markt. Voor de IAZ levert het naast kwalitatief zeer goede producten en dienstverlening, mooie besparingsresultaten op waarmee de zorg betaalbaarder blijft’, aldus Rob van Breugel, directeur Medica Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

De IAZ toont met deze overeenkomst aan dat zij als collectief de juiste stappen aan het nemen zijn om de kosten van de zorg te beheersen waarbij creatieve en innovatieve leveranciers profijt hebben van een sterk samenwerkingsverband.


 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren