Nevi
0
Nieuws

Grote verschillen inkoopprofessionaliteit publieke sector

Nieuws 15 april 2016

Resultaten benchmarkonderzoek Best of Public Procurement 2011 bekend Qua inkoopprofessionaliteit liggen de Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO’s), duidelijk op kop in de publieke sector. Zij lijken klaar om de grote sprong voorwaarts te maken naar integraal inkoopmanagement.

Resultaten benchmarkonderzoek Best of Public Procurement 2011 bekend

 

 

 

Qua inkoopprofessionaliteit liggen de Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO’s), duidelijk op kop in de publieke sector. Zij lijken klaar om de grote sprong voorwaarts te maken naar integraal inkoopmanagement. Dan volgt een grote groep met daarin de rijksoverheid, provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Hekkensluiter op enige afstand zijn de gemeentes. Dit blijkt uit het tweede benchmarkonderzoek Best of Public Procurement (BoPP) van NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

 

 

 

BoPP geeft aan de hand van een meetlat met 24 elementen* verdeeld over 3 fases (voorbereidings-, aanbestedings- en uitnuttingsfase) een gedetailleerd inzicht in de (aspecten van) inkoopprofessionaliteit van de verschillende deelsectoren van de Nederlandse publieke sector.

 

 

 

In fase 1 (voorbereidingsfase) komen onder meer beleid, planning, samenwerking en capaciteit aan bod. Fase 2 (aanbestedingsfase) omvat selectie- en gunningscriteria, doorlooptijd, verificatiegesprek leverancier en tussentijdse evaluatie. De laatste fase (fase 3, uitnuttingsfase) is de feitelijke implementatie, inclusief leveranciers- en contractmanagement, toetsing en evaluatie.

 

 

 

Enige opvallende resultaten:

 
  • publieke organisaties scoren een 6,3 qua inkoopprofessionaliteit, maar denken dat een 7,7 haalbaar is. De professionaliteit is gestegen ten opzichte van 2009;

  • inkopers hebben het aanbesteden onder de knie. In zowel de voorbereidingsfase als de uitnuttingsfase van het inkoopproces is echter nog een wereld te winnen: bij verreweg de meeste organisaties valt het contractmanagement niet in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van inkoop en het inzicht in het leveranciersbestand is gebrekkig;

  • dé uitdagingen voor de komende jaren zijn besparen op inkoop en het professionaliseren van het contractmanagement. Daarnaast zal veel aandacht uit blijven gaan naar het borgen van de rechtmatigheid;

  • publieke organisaties gaan met minder leveranciers zaken doen, maar zullen tegelijkertijd aan die kleinere groep aanzienlijk hogere eisen stellen.


  •  

 

 

Alle resultaten van het BoPP-onderzoek-2011 zijn te vinden in het handzame (werk)boek ‘Best of Public Procurement 2011’ (ISBN 978 90 79825 00 4). Een ieder kan zichzelf aan de hand hiervan benchmarken met andere publieke inkopers.

 

 

 

Meer Best of Public Procurement

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren