Nevi
0
Nieuws

Grootste stijging werkgelegenheid in 53 maanden, NEVI PMI® oktober 53.7

Nieuws 15 april 2016

De NEVI PMI® steeg van 53.0 in september naar 53.7 in oktober. De werkgelegenheid groeide in het hoogste tempo sinds mei 2011. De productieomvang nam in oktober aanzienlijk toe en steeg naar het hoogste niveau in drie maanden. De toename van de nieuwe orders was deze maand echter minder groot en liet de kleinste stijging zien sinds midden 2014.

De NEVI PMI® steeg van 53.0 in september naar 53.7 in oktober. De werkgelegenheid groeide in het hoogste tempo sinds mei 2011.

 

 

 

De productieomvang nam in oktober aanzienlijk toe en steeg naar het hoogste niveau in drie maanden. De toename van de nieuwe orders was deze maand echter minder groot en liet de kleinste stijging zien sinds midden 2014. De groei van de export orders was de kleinste in veertien maanden, maar bleef desondanks behoorlijk.

 

 

 

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de derde achtereenvolgende maand. De ingekochte materialen voor de productie namen voor de zevenentwintigste maand op rij toe. Deze toename bleef aanzienlijk, maar was wel iets kleiner dan in september. De levertijden werden in oktober opnieuw aanzienlijk langer. De voorraad ingekochte materialen groeide licht en de voorraad gereed product daalde voor de zevende opeenvolgende maand, ditmaal in de grootste mate sinds juni.

 

 

 

De gemiddelde inkoopkosten daalden opnieuw en wel in de grootste mate in acht maanden. De verkoopprijzen stegen daarentegen, zij het licht.

 

 

 

Drie deelindices uitgelicht:

 

 

 

Productie index

 

De Nederlandse producenten maakten in oktober melding van een verdere toename van de productieomvang. Deze laatste toename was de dertigste op rij, groter dan in september en de grootste sinds juli. Alle drie onderzochte marktgroepen noteerden een toename van de productie en de grootste stijging werd genoteerd bij de producenten van kapitaalgoederen.

 

 

 

Nieuwe export orders index

 

Het aantal nieuwe export orders dat door de Nederlandse productiebedrijven werd ontvangen, steeg in oktober opnieuw. Deze stijging bleef behoorlijk, maar was de kleinste in veertien maanden. De panelleden die melding maakten van een stijging van het aantal nieuwe export orders, schreven dit toe aan de introductie van nieuwe producten en de verbetering van de marktvraag. Sommige panelleden die een daling noteerden, weten dit aan projecten die uitgesteld werden.

 

 

 

Werkgelegenheid index

 

De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie steeg in oktober opnieuw. Hiermee komt de periode van groei uit op acht maanden. De toename van de personeelsbestanden was aanzienlijk en de grootste sinds mei 2011. Ongeveer 19% van de panelleden maakte melding van grotere personeelsbestanden, tegenover circa 12% die een daling noteerde.

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren