Nevi
0
Nieuws

Groei buitenlandse orders stokt, PMI: 48.2

Nieuws 15 april 2016

De NEVI PMI® kwam in april uit op 48.2. Dit betekent opnieuw een lichte verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. Voor het eerst bleef de verkoop naar het buitenland onveranderd, na een periode van 9 maanden waarin deze toenam. De productieomvang was voor de tweede keer kleiner, zij het in slechts geringe mate.

De NEVI PMI® kwam in april uit op 48.2. Dit betekent opnieuw een lichte verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. Voor het eerst bleef de verkoop naar het buitenland onveranderd, na een periode van 9 maanden waarin deze toenam.

 

 

 

De productieomvang was voor de tweede keer kleiner, zij het in slechts geringe mate. Voor de zevende maand op rij nam het aantal nieuwe orders af en deze daling was matig. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in de grootste mate sinds juni 2012.

 

 

 

De voorraad gereed product nam opnieuw af, evenals de werkgelegenheid. Het banenverlies was aanzienlijk, maar wel het kleinst in de huidige periode van krimp. De hoeveelheid ingekochte materialen daalde en de voorraad ingekochte materialen nam wederom af.

 

 

 

De inkoopkosten daalden in het hoogste tempo in negen maanden. De verkoopprijzen ook, en wel in de grootste mate sinds november 2009.

 

 

 

Drie deelindices uitgelicht:

 

 

 

Productie index

 

De Nederlandse producenten maakten in april voor de tweede opeenvolgende maand melding van een kleinere productieomvang. Deze afname was echter gering en kleiner dan in maart. De panelleden schreven de verminderde productieomvang over het algemeen toe aan een daling van het aantal ontvangen nieuwe orders. Alle drie marktsegmenten noteerden een afname van de productieomvang. De grootste daling werd genoteerd bij de producenten van investeringsgoederen, gevolgd door de producenten van halffabricaten en als laatste de producenten van consumptiegoederen.

 

 

 

Verkoopprijs index

 

De verkoopprijzen in de Nederlandse productiesector waren in april voor de tweede achtereenvolgende maand lager. Deze laatste daling was bovendien de grootste sinds november 2009. De respondenten gaven aan dat de zwakke vraag en de grote concurrentie zwaar gedrukt hadden op de verkoopprijzen.

 

 

 

Inkoopprijs index

 

De inkoopkosten in de Nederlandse industrie daalden in april in de grootste mate in negen maanden. Het onderzoekspanel gaf aan dat er onder meer sprake was van lagere prijzen voor met name staal en kunststoffen. Een aantal respondenten maakte melding van succesvolle prijsonderhandelingen met leveranciers. Dit is de tweede maand op rij dat de inkoopkosten dalen, na een periode van zes maanden van inflatie.

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren