Nevi
0
Nieuws

Green Deal 'Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten' in de maak: doe mee!

Nieuws 15 april 2016

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek van o.m. TNO toont aan dat er jaarlijks tenminste €7mld te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden.

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek van o.m. TNO toont aan dat er jaarlijks tenminste €7mld te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Een groeiende groep koploperbedrijven vertaalt dit macro-economisch perspectief naar circulaire bedrijfsmodellen, inclusief bijbehorend portfolio. Om dit aanbod echter in de markt te laten landen, dient er ook vraag te ontstaan.


 


Mede hierom is NEVI samen met MVO-Nederland, PIANOo en Circle Economy een initiatief gestart om kennis rondom circulair inkopen te ontwikkelen en ontsluiten. Hierbij spelen professionals uit het werkveld (zowel publiek als privaat) een hoofdrol. Samen met deze ‘early adopters’ zijn we praktijkervaring aan het opdoen, wat vervolgens terugvloeit naar de ‘toolkit. Deze groep heeft ook een gezamenlijke ambitie geformuleerd om de komende jaren circulair inkopen een stevige impuls te geven. En dit zal zeker gaan lukken, want de eerste resultaten bewijzen wat velen al vermoeden; dat circulair inkopen niet alleen bijdraagt aan verduurzaming van de organisatie, maar tegelijkertijd leidt tot lagere kosten en minder risico’s. Driedubbele winst dus.


 


Een stevige groep van (grote) bedrijven, organisaties en (lokale) overheidsinstellingen heeft inmiddels de ambitie uitgesproken deze Green Deal  te willen ondertekenen. Met daarin de volgende afspraken:


  • het uitvoeren van twee pilots Circulair Inkopen in 2014;

  • het delen van de opgedane ervaringen en lessons learned;

  • en het streven om circulair inkopen in te bedden in de inkoopactiviteiten binnen de organisatie. 

 


Wilt uw organisatie hier ook mee aan de slag? Dat kan. U wordt van harte uitgenodigd om ook aan te haken bij dit initiatief. Maak uw interesse kenbaar via mvi@nevi.nl en u ontvangt de benodigde informatie hiervoor.


 


Wij zullen dan op 15 oktober de stand opmaken. Het is onze doelstelling om op de Innovatie Estafette van 12 november in de RAI met een bredere groep van organisaties deze Green Deal te ondertekenen, mogelijk in bijzijn van een bewindspersoon.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen