Nevi
0
Nieuws

Facility Management is de katalysator voor een gastvrije organisatie

Nieuws 15 april 2016

Op vrijdag 24 mei vond bij de Hogeschool Inholland in Diemen het afsluitende minisymposium plaats van het FMN Knowledge Sharing Project 2013.

Op vrijdag 24 mei vond bij de Hogeschool Inholland in Diemen het afsluitende minisymposium plaats van het FMN Knowledge Sharing Project 2013. De belangrijkste conclusie: Facility Management (FM) heeft met haar producten- en dienstenpakket en de daaruit voortvloeiende directe contacten met interne en externe gasten, een uitstekende positie binnen organisaties om mensen een welkom gevoel te geven. FM is zodoende de belangrijkste katalysator voor het realiseren en versterken van gastvrije organisaties.


 


Het Knowledge Sharing Project is een initiatief van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). Het project is drie jaar geleden gestart om studenten via onderzoek bij verschillende (afstudeer)stage bedrijven in contact te brengen met ervaren FM’ers. Studenten en docenten van de verschillende HBO  opleidingen werken hierbij samen met professionals en de FMN kenniskringen Young Professionals en Hospitality. Door kennis met elkaar te delen en te netwerken wordt een brug geslagen tussen de beroepsvereniging, het werkveld en het onderwijs.  


 


Dit jaar luidde de centrale onderzoeksvraag: ‘Wat kan een facilitaire organisatie binnen haar domein doen om de gehele organisatie, zowel intern als extern, gastvrij te maken?’ Circa vijftien ambitieuze studenten zijn, geholpen door young professionals, aan de slag gegaan om kwantitatieve en kwalitatieve data te verzamelen. Alle verzamelde gegevens zijn met elkaar vergeleken, geanalyseerd en uiteindelijk verwerkt in een Gastvrijheidsinstrument. Dit instrument helpt facilitaire afdelingen stappen te zetten op weg naar een gastvrije organisatie. Onder andere door verbinding te zoeken met de strategie van de organisatie en echt te luisteren naar de behoeften, wensen en verwachtingen van de gast.


 


Behalve kennis nemen van de projectresultaten konden de deelnemers van het goed bezochte symposium ook nog luisteren naar presentaties over gastvrijheid van Twynstra Gudde en Receptel. De middag werd afgesloten met het uitreiken van  Knowledge Sharing Certificaten aan de betrokken studenten.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren