Nevi
0
Nieuws

'Evaluatie Aanbestedingswet nauwelijks gebruikt'

Nieuws 15 april 2016

Minister Kamp van EZ heeft de evaluatie van de Aanbestedingswet nauwelijks gebruikt. Ook is hij eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer vergeten, vindt hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza. In het wetsvoorstel wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is slechts één wijziging aangebracht naar aanleiding van de evaluatie van de wet.

Minister Kamp van EZ heeft de evaluatie van de Aanbestedingswet nauwelijks gebruikt. Ook is hij eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer vergeten, vindt hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza. In het wetsvoorstel wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is slechts één wijziging aangebracht naar aanleiding van de evaluatie van de wet.

 

 

 

Belangrijke informatie niet gebruikt

 

Het gaat om het verlengen van de termijn tussen de laatste nota van inlichtingen en de uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen van zes naar tien dagen. ‘Dat is opmerkelijk want de evaluatie bevat belangrijke informatie die goed kan worden gebruikt om aanbestedingsprocedures te verbeteren’, vertelde Manunza aan Cobouw.

 

 

 

Credits voor de Tweede Kamer

 

Zij vindt dat de aanbestedingsprocedures de laatste jaren zijn verbeterd, maar niet dankzij minister Kamp. Dat is de verdienste van de Tweede Kamer geweest. De Kamer moet wat haar betreft dan ook kritisch kijken naar de wetswijziging die bedoeld is om de EU-richtlijnen overheidsopdrachten en concessies uit 2014 te implementeren.

 

 

 

Onvoldoende toegang mkb tot overheidsopdrachten

 

Zo was het doel van de wet om het mkb beter toegang te geven tot overheidsopdrachten. 'Dat doel is, zo blijkt uit de evaluatie slechts ten dele gehaald. Door het gesloten karakter van onderhandse procedures worden potentieel geschikte gegadigden bij voorbaat uitgesloten. Zorg dus voor meer transparantie voor dergelijke procedures en verbeter de rechtsbescherming voor opdrachten onder de drempel', geeft ze de Tweede Kamer mee.

 

 

 

Gids Proportionaliteit voor speciale sectoren

 

Onbegrijpelijk vindt Manunza het dat de minister kennelijk zijn toezegging heeft vergeten om de Gids Proportionaliteit ook verplicht te stellen voor speciale sectoren, als uit de evaluatie zou blijken dat die onvoldoende wordt toegepast. Nu blijkt dat slechts 44 procent van de aanbestedende diensten in de speciale sectoren de Gids gebruikt, tegenover ruim 82 tot 95 procent van de aanbesteders in andere sectoren.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen