Nevi
0
Nieuws

Duurzaam produceren en ketenverantwoordelijkheid op agenda bij Tata Steel

Nieuws 15 april 2016

Tata Steel is het op 6-na-grootste staalconcern ter wereld. "Tata heeft veel aandacht voor de omgeving en een traditie van innoveren en continu verbeteren." Herman van den Hoogen, binnen de inkooporganisatie verantwoordelijk voor duurzaam inkopen, en René Boulonois, Manager Sustainable Development, werken bij de Nederlandse vestiging van Tata Steel in IJmuiden.

Tata Steel is het op 6-na-grootste staalconcern ter wereld. "Tata heeft veel aandacht voor de omgeving en een traditie van innoveren en continu verbeteren."
 
Herman van den Hoogen, binnen de inkooporganisatie verantwoordelijk voor duurzaam inkopen, en René Boulonois, Manager Sustainable Development, werken bij de Nederlandse vestiging van Tata Steel in IJmuiden. Het concern wil duurzaam produceren, met minder energie en CO2-emissies. Maar ook wat betreft ketenverantwoordelijkheid worden er stappen gezet.

 

 

 

Hoe
Jaarlijks investeert Tata in IJmuiden ongeveer 100 miljoen euro in milieuverbeteringen in het productieproces. In 2010 is bijvoorbeeld gestart met de bouw van doekfilterinstallaties, die helpen om de uitstoot van onder andere fijn stof, zware metalen en dioxinen terug te dringen. Er liggen ambitieuze toekomstplannen op tafel. De voornaamste milieudoelstelling is om binnen de komende 10 jaar de uitstoot van CO2 per ton staal met 20% te verbeteren. “En we zijn bezig om een nieuwe manier van ijzermaken uit te testen waarmee op de langere termijn de CO2-emissie nog verder kan worden teruggedrongen.” Het maken van duurzame producten is ook een belangrijke drijfveer. René: “Staal is sterk, robuust en bestendig en levert bij slimme toepassing in de gebruiksfase en het daarna recyclen meer energie- en milieuwinst op dan dat het kost om het materiaal te maken.”

 

Sinds kort besteedt Tata ook meer aandacht aan verantwoord inkopen. “We spelen in op de groeiende vragen en verwachtingen die onze klanten en de wet- en regelgevers hebben op het gebied van responsible sourcing. Maar er kwamen ook vragen over ons inkoopbeleid vanuit de NGO hoek. Als bedrijf vraag je jezelf dan af: waar staan we?” vertelt Herman. “Tata heeft een nieuw leveranciersbeleid opgesteld, gebaseerd op vijf uitgewerkte principes op het gebied van veiligheid en gezondheid, eerlijk zakendoen, verantwoord omgaan met het milieu, mensenrechten en de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. We verwachten de eerste reacties van leveranciers in 2012. Mede op basis hiervan gaan we met hen in gesprek.”

 

 

 

Wat levert het op

 

“Het is een uitdagende tijd voor de Nederlandse staalindustrie,” benadrukt René. “Door de hoge grondstofprijzen en de overcapaciteit in de staalmarkt moet je jezelf klantgericht differentiëren. Dit kan door het leveren van duurzame producten met een hoge kwaliteit en een sterke innovatiecomponent. Dit moeten we blijven doen, samen met een overheid die de juiste randvoorwaarden schept voor innovaties en die zorgt voor een gelijk speelveld. Het is de enige manier om te overleven als je hier over 20 jaar nog wil zitten!”
“Dit is een industrie die producten maakt die de maatschappij nodig heeft en die in de gebruiksfase duurzame voordelen bieden, maar waarvan de productie een hoge milieubelasting met zich meebrengt. De publieke opinie speelt daarbij ook een rol. Je moet dus transparant zijn over je keten.” vult Herman aan. “Bij MVO moet je keuzes maken, en realistisch zijn. Je moet dingen doen die in de lijn van je strategie liggen. Waar het kan, proberen we te verbeteren. Deze ambitie gaan we in ieder geval waarmaken!”

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren