Nevi
0
Nieuws

DPA Supply Chain en NEVI tekenen overeenkomst

Nieuws 15 april 2016

DPA Supply Chain en NEVI gaan samenwerken aan verdere professionalisering van de inkoopfunctie. Het gezamenlijk uitvoeren van het Best of Public Procurement onderzoek naar de professionaliteit van de publieke inkoop is gelijk een goed begin.DPA Supply Chain neemt deel aan het partnerprogramma van NEVI.

DPA Supply Chain en NEVI gaan samenwerken aan verdere professionalisering van de inkoopfunctie. Het gezamenlijk uitvoeren van het Best of Public Procurement onderzoek naar de professionaliteit van de publieke inkoop is gelijk een goed begin.

 

DPA Supply Chain neemt deel aan het partnerprogramma van NEVI. DPA Supply Chain zal investeren in de ontwikkeling van haar specialisten en onderling zal er kennisuitwisseling plaatsvinden. Onderdeel van de samenwerking is ook dat de onderzoeken Best of Public Procurement (BoPP, gestart op 1 april) en Best of Supply Chain (in 2012) gezamenlijk worden uitgevoerd. 

 

Het BoPP-onderzoek is begin april van start gegaan. Deelname staat open voor iedereen die betrokken is bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor publieke organisaties. De basis voor het onderzoek is een benchmarkmodel, waarbij een goed inkoop- en aanbestedingstraject uit drie fasen bestaat: de voorbereiding, de uitvoering van een aanbesteding en de implementatie van het contract. Naast vragen over het uitvoeren van inkooptrajecten worden er ook vragen over een aantal actuele inkoopthema’s gesteld. Deelnemers scoren de professionaliteit van hun eigen organisatie door de eigen prestaties te vergelijken met het BoPP-model. Op basis van die resultaten kan een deelnemer zijn professionaliteit toetsen en vergelijken met die van collega-inkopers. Gezamenlijk leidt dit, na analyse door de onderzoekers van de resultaten, tot een benchmarkrapport dat "de staat van de publieke inkoop weergeeft". Kijk voor meer informatie op www.bopp.nu.

 

Voor meer informatie over het NEVI partnerprogramma, neem contact op met Erik van Assen, netwerkmanager e.vanassen@nevi.nl

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren