Nevi
0
Nieuws

Doelmatigheid is het uitgangspunt en rechtmatigheid is een voorwaarde

Nieuws 15 april 2016

Algemene reactie op het Groenboek van de Europese Commissie Naast goed leesbare en transparante richtlijnen is het voor NEVI van wezenlijk belang dat deze richtlijnen kaders scheppen voor professionalisering van het inkoopbeleid en de inkoopfunctie, om zodoende tot een adequaat opdrachtgeverschap te komen.

Algemene reactie op het Groenboek van de Europese Commissie

Naast goed leesbare en transparante richtlijnen is het voor NEVI van wezenlijk belang dat deze richtlijnen kaders scheppen voor professionalisering van het inkoopbeleid en de inkoopfunctie, om zodoende tot een adequaat opdrachtgeverschap te komen.


 


Onze drie uitgangspunten zijn:
1. Creëer maximale waarde op alle fronten
2. Koop slim in, dat bespaart geld en energie 
3. Zorg voor inbedding van professioneel inkopen en aanbesteden 


 


Creëer maximale waarde op alle fronten
Zet bij de inkoopfunctie van de overheid de maximale waarde (best value for the tax payer’s money) voorop, binnen de budgetten die zijn vastgesteld. Dus niet blind voor de laagste prijs gaan! Maximale waarde is namelijk prima te combineren met besparingen als deze voortvloeien uit slimmer inkopen. Sterker nog, de focus op maximale waarde levert op termijn nóg lagere prijzen op dan de focus op de laagste prijs. 


 


Koop slim in, dat bespaart geld en energie 
Stap af van de doorgeslagen decentralisatie en kies voor een model van vrijwillige deelname aan raamcontracten. Door de raamcontracten niet voor grote percelen, maar voor relatief kleine percelen af te sluiten, profiteert ook het MKB. Dit model wordt met veel (ook financieel) succes in tal van landen toegepast, waaronder Groot Brittannië en Portugal. De EU-regels staan het toe, en het is snel te realiseren. Stimuleer ook verdere ontwikkeling van samenwerkingsverbanden. Met name tussen gemeenten zijn daar in Nederland al zeer succesvolle voorbeelden van.


 


Zorg voor inbedding van professioneel inkopen en aanbesteden 
De overheid moet haar rol als ‘besteder’ van het belastinggeld serieus gaan nemen, zowel in termen van organisatie als bestuurlijke verantwoordelijkheid. De 10 miljard aan mogelijke jaarlijkse besparingen zoals NEVI deze voor Nederland inschat, komen vooral voort uit een professioneel, strak geregisseerd inkoopproces. Moet een inkoopfunctie alleen maar uitvoeren wat beleidsmatig al is besloten, dan kan deze weinig bijdragen. Veel hoger wordt de bijdrage, als de inkoopfunctie betrokken is bij de formulering van het beleid. Een overheid die projecten definieert en eisen stelt aan diensten en leveringen zónder rekening te houden met de mogelijkheden van de markt, is altijd duurder uit. Dat vereist inbedding van inkoopexpertise op hoog niveau. Zie de private ondernemingen: de CPO zit daar in of rapporteert rechtstreeks aan de RvB.


 


Meer over Professioneel opdrachtgeverschap


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen