Nevi
0
Nieuws

Concessieovereenkomst voor diensten vanaf 2016 Europees aanbesteden?

Nieuws 15 april 2016

Naar verwachting wordt in 2016 de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn geïmplementeerd in Nederland.

Naar verwachting wordt in 2016 de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn geïmplementeerd in Nederland. Moeten provincies vanaf dan concessieovereenkomst voor diensten Europees standaard gaan aanbesteden? En welke nieuwe bepalingen kent de nieuwe Europese concessierichtlijn waar de provincie rekening mee moet gaan houden?

 

 

 

Antwoord

 

Nee, in principe schrijven de nieuwe Europese richtlijnen niet voor dat voor de gunning van concessieovereenkomsten voor diensten standaard Europese (niet)openbare aanbestedingsprocedures gevolgd hoeven te worden. De concessieverlener (provincie in dit geval) wordt op basis van de vastgestelde richtlijnteksten een grote vrijheid gelaten in zijn keuze van de meest geschikte procedure voor de verlening van concessies voor diensten, en met name om een onderhandelingsprocedure te beginnen. De nieuwe Europese concessierichtlijn voorziet ook in een aantal procedurele waarborgen in het gunningsproces (zie hierna).

 

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren