Nevi
0
Nieuws

Blijf met NEVI op de hoogte rondom de Aanbestedingswet!

Nieuws 15 april 2016

De Eerste Kamer heeft op 23 oktober 2012 uitvoerig gedebatteerd over de Wet Aanbesteding. Dit wetsvoorstel beoogt niet alleen het midden- en kleinbedrijf, maar vooral ook zzp’ers gelijke kansen te bieden voor het binnenhalen van overheidsopdrachten.

De Eerste Kamer heeft op 23 oktober 2012 uitvoerig gedebatteerd over de Wet Aanbesteding. Dit wetsvoorstel beoogt niet alleen het midden- en kleinbedrijf, maar vooral ook zzp’ers gelijke kansen te bieden voor het binnenhalen van overheidsopdrachten. Ook werd besproken waarom de Aanbestedingswet nu in moet gaan als kort daarna nieuwe Europese Richtlijnen geïmplementeerd moeten worden? Minister Verhagen gaf aan niet te willen wachten op de nieuwe richtlijnen want dat duurt naar zijn mening nog enkele jaren en de aanbestedingspraktijk heeft nu duwtje nodig!


 


De stemming over het wetsvoorstel en de moties over de Aanbestedingswet is vandaag. Naar inschatting van NEVI kan het niet meer fout gaan voor minister Verhagen. Bent u klaar voor deze nieuwe wet? NEVI helpt u graag hierbij.


 


Training Aanbestedingswet, de praktijk | 1 dag | vanaf € 609 excl. BTW
De uitwerking  van de aanbestedingswet heeft behoorlijke gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Onderwerpen als proportionaliteit, uniformiteit, WIRA en het inzetten van tools als TenderNed zullen een verandering betekenen voor de huidige werkwijze en processen van publieke inkopers en aanbesteders binnen hun organisatie. In één dag wordt u meegenomen in de veranderingen die de aanbestedingswet met zich meebrengt voor de dagelijkse werkzaamheden en ervaart u wat deze wet voor uw dagelijkse praktijk betekent. Wilt u na deze training uw organisatie voorbereiden op deze wet dan kunt u de training Aanbestedingswet, de organisatie volgen.  
> algemene beginselen en reikwijdte aanbestedingswet  
> clusteren, percelen, en raamovereenkomsten  
> keuze aanbestedingsprocedures  
> omzeteisen, selectie- en gunningscriteria  
> uniformiteit formulieren en verklaringen  
> toepassing TenderNed  
> motivatie en klachten bij gunning


 


Datum: 10 december 2012 Locatie: Rijswijk 
Datum: 23 januari 2013 Locatie: Zoetermeer
Datum: 26 februari 2013 Locatie: Leiden 


Aanmelden>


 


Training Aanbestedingswet, de organisatie   | 1 dag | vanaf € 609 excl. BTW
Deze aanbestedingswet heeft behoorlijke gevolgen voor overheidsorganisaties en speciale sectoren. Onderwerpen als proportionaliteit, uniformiteit, WIRA en het inzetten van tools als TenderNed zullen een verandering betekenen voor de huidige inkooporganisatie, -beleid, en -processen van publieke inkopers en aanbesteders binnen hun organisatie. In één dag wordt u meegenomen in de uitgangspunten van de aanbestedingswet en ervaart u wat deze wet voor uw organisatie daadwerkelijk gaat betekenen.  
> uitgangspunten en reikwijdte aanbestedingswet  
> invloed aanbestedingswet op de (inkoop)organisatie  
> het aanbestedingsproces conform de aanbestedingswet  
> proportionaliteitsgids  > administratieve lastenverlichting  
> toepassing TenderNed  > integriteit, toetsing, motivatie en klachten


 


Datum: 17 december 2012 Locatie: Rijswijk
Datum: 6 februari 2013 Locatie: Zoetermeer
Datum: 5 maart 2013 Locatie: Leiden   


Aanmelden>


 


Incompany Aanbestedingswet voor niet-inkopers
Aanbesteden is niet alleen het werk van juristen en inkopers. Het wordt steeds meer maatwerk en raakt alle disciplines in de organisatie. Zeker omdat motivering en proportionaliteit heel belangrijk worden. NEVI kan u helpen uw gehele organisatie hierin verder te ontwikkelen/professionaliseren door het geven van een incompany aan de collega’s die, direct en indirect, met inkoop en aanbesteden te maken hebben. Meer weten? Neem dan contact met ons op via (088) 33 00 700.  


 


Opleidingen | leerlijn Publiek
Binnen onze programma’s Professional - NEVI 1 en Expert - NEVI 2 bieden wij een leerlijn speciaal voor de publieke inkoper en aanbesteder aan.


 


Informatieavonden
Meer weten over ons aanbod? Graag nodigen wij u uit voor één van de NEVI informatieavonden in november.  
• 14 november - Zoetermeer
• 15 november - Zwolle
• 19 november - Utrecht
• 20 november - Eindhoven


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren