Nevi
0
Nieuws

Aankomende wijzigingen in maximale betalingstermijnen

Nieuws 15 april 2016

Op dit moment kunnen bedrijven met andere bedrijven en met de overheid ruime afspraken maken over betalingstermijnen: willen partijen A en B overeenkomen dat B pas over 3 maanden hoeft te betalen, dan kan dat. De wet stelt hier in principe (buiten dat dit niet onredelijk mag zijn) geen verdere beperkingen aan.

Op dit moment kunnen bedrijven met andere bedrijven en met de overheid ruime afspraken maken over betalingstermijnen: willen partijen A en B overeenkomen dat B pas over 3 maanden hoeft te betalen, dan kan dat. De wet stelt hier in principe (buiten dat dit niet onredelijk mag zijn) geen verdere beperkingen aan. Dit gaat echter voor zowel B2B-relaties als tussen bedrijven en de overheid veranderen.


 


Wat verandert er vanaf 16 maart 2013?
Bedrijven kunnen vanaf 16 maart bij overeenkomst een uiterste dag van betaling afspreken van maximaal 60 dagen. Na verloop hiervan is de schuldenaar automatisch wettelijke rente en (zonder aanmaning) incassokosten verschuldigd. Hiermee lopen de kosten voor de schuldenaar dus automatisch op. Er kan als uitzondering wel door beide bedrijven worden afgesproken dat een betaaltermijn van méér dan 60 dagen geldt. Dat kan echter alleen worden overeengekomen als deze termijn niet kennelijk onredelijk is jegens de schuldeiser. In principe moeten er voor de schuldenaar dan ook objectieve redenen zijn om af te wijken van de kortere termijn. Een en ander moet ook worden getoetst aan de aard van de prestatie en aan de goede handelspraktijken. Feitelijk moet dus in ieder geval worden aangetoond dat de langere betaaltermijn voor geen van beide partijen nadelig is.


 


Tussen bedrijven en overheden wordt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen aangehouden, waarvan vrijwel niet kan worden afgeweken. Een langere betalingstermijn is alleen mogelijk indien partijen uitdrukkelijk een langere termijn van betaling afspreken en de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen. In dat geval kan de termijn bovendien niet langer dan 60 dagen zijn.


 


Wat betekent dit voor u als ondernemer?
Er bestaat straks een vaste maximale betalingstermijn. Door zowel u als ondernemer als de B2B-klant moet in principe dus binnen 60 dagen de rekening worden betaald, anders kunnen invorderingskosten (minimaal 40 euro) en wettelijke rente in rekening worden gebracht. Mocht u een langere betalingstermijn willen overeenkomen, dan moet dit expliciet worden afgesproken en voor beide bedrijven niet onredelijk zijn. Indien u zaken doet met de overheid, dan moet u in principe standaard rekening houden met een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Een minimumbetalingstermijn bestaat overigens niet. 


 


Zie voor meer informatie over de bovenstaande wijzigingen deze website.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren