Nevi
0
Nieuws

'75% gemeenten voldoet niet aan minimumeisen duurzame mobiliteitsinkoop'

Nieuws 15 april 2016

Dit blijkt uit onderzoek van Natuur&Milieu naar de inkoop van mobiliteit bij gemeenten. ‘De resultaten zijn onthutsend,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij deze milieubeweging. ‘Driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de minimumeisen voor duurzaam inkopen.

Dit blijkt uit onderzoek van Natuur&Milieu naar de inkoop van mobiliteit bij gemeenten. ‘De resultaten zijn onthutsend,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij deze milieubeweging. ‘Driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de minimumeisen voor duurzaam inkopen. Bovendien zijn deze minimum eisen inmiddels achterhaald en ontoereikend voor echte verduurzaming van het wagenpark.’


 


'Geen concrete eisen in aanbestedingen'


Volgens Natuur&Milieu tonen slechts vier van de 71 onderzochte gemeenten ‘echt ambitie’ door hogere inkoopeisen te hanteren:  Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen. Deze gemeenten zouden ambitieuze CO2-eisen stellen of inzetten op elektrisch vervoer. ‘Opvallend’ volgens de onderzoekers is dat in veel aanbestedingen het belang van duurzaamheid wordt genoemd, maar dat geen concrete eisen worden gesteld. 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren