Nevi
0
Nieuws

4 en 5 februari: NEVI Zorgcongres 2016... u komt toch ook?

Nieuws 15 april 2016

Op 4 en 5 februari 2016 zal het jaarlijkse tweedaagse NEVI Zorgcongres plaatsvinden.Kijkend naar de toekomst van de zorg verlangen we vaak naar het verleden, naar de sociale cohesie van de jaren vijftig/zestig. Een wereld van betrokkenheid, persoonlijke bejegening en de menselijke maat.

Op 4 en 5 februari 2016 zal het jaarlijkse tweedaagse NEVI Zorgcongres plaatsvinden.


Kijkend naar de toekomst van de zorg verlangen we vaak naar het verleden, naar de sociale cohesie van de jaren vijftig/zestig. Een wereld van betrokkenheid, persoonlijke bejegening en de menselijke maat. Kijken we naar het nu, dan zien we dat het stelsel – onze wereld - is dichtgetimmerd met regels, wetten, convenanten, standaarden, gedragscodes, normen, afspraken, formats, richtlijnen, protocollen, controles en inspecties.


We zitten “gevangen” in een wereld van systemen, waarin we ook nog eens heel goed kunnen overleven. Inkoop heeft er alles mee te maken. Mensen in “een blauwe wereld” met verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, kwaliteit en veiligheid, certificering……alles goed geregeld. Dit alles is voor ons, voor Inkoop vanzelfsprekend maar steeds ingewikkelder en moeilijker werkbaar. 


 


Het NEVI Zorgcongres had afgelopen jaren al sprekers als Benno Baksteen, Albert Arp en Wouter Hart die aangaven hoe belangrijk maar ook hoe beklemmend het louter systeemdenken is.


 


Want waar gaat het ook alweer om, wat is de bedoeling, de betekenis? Waar we het allemaal voor doen is de mens, de patiënt, de cliënt. Want het gaat om goede, innovatieve zorg, om betrokkenheid, bejegening, aandacht, beleving en ruimte voor wat de mens zelf wil en kan. Dat is het Doel, de rest is een Middel.


 


Hoe krijgen we in onze wereld van systemen weer meer plaats voor het Doel? Een wereld die meer “groen” en “geel” is. En hoe passen de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die direct invloed hebben op Inkoop daarin?


 


Met verschillende sprekers staan we daar twee dagen bij stil. Sprekers over (het belang en de toepassing van) “de systemen” en sprekers over (het belang en de impact van) “de betekenis”. En de brug daartussen natuurlijk. Al met al een programma dat veel deelnemers zal verrassen; hen mee zal nemen naar werelden die voor onmogelijk werden gehouden en inmiddels zeer goed renderen. In bestaande valuta (€) en in nieuwe valuta (aandacht/bejegening). Voorbeelden en showcases vanuit de praktijk inspireren je het ook anders te doen en laten ze zien hoe! Van inspiratie naar praktijk! Leren van elkaar!


 


Meer informatie en aanmelden: www.nevi-zorgcongres.nl


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren