Nevi
0
Nieuws

2016: stabiele economische groei in woelige wereld

Nieuws 15 april 2016

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 2,1%. De groei wordt breed gedragen: de consumptie van huishoudens groeit (+2%), bedrijven blijven meer investeren en de groei van de uitvoer zet door. De werkgelegenheid neemt naar verwachting licht toe. De geraamde beperking van de gasproductie in Groningen remt de groei met 0,2%.

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 2,1%. De groei wordt breed gedragen: de consumptie van huishoudens groeit (+2%), bedrijven blijven meer investeren en de groei van de uitvoer zet door. De werkgelegenheid neemt naar verwachting licht toe. De geraamde beperking van de gasproductie in Groningen remt de groei met 0,2%.


 


Groei wereldhandel


De wereldhandel neemt toe, maar het internationale beeld is met grote onzekerheid omgeven. Dit alles verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in de decemberraming voor de jaren 2015 en 2016. De toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terrorisme hebben grote maatschappelijke gevolgen. De economische effecten zijn in 2016 naar verwachting beperkt: zo neemt de bevolking toe met 0,3% en verslechtert het overheidstekort met 0,1%.


 


Sterke fluctuaties


Belangrijker voor de economische groei zijn volgens CPB de sterke fluctuaties in olieprijzen, wisselkoersen en beurskoersen. De wereldhandelsgroei in 2015 is volatiel. Voor 2016 wordt een gematigde groei van de relevante wereldhandel van 4,3% verwacht.


 


 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren