0
Deal!

Op zoek naar de roots van inkoop: de VOC

Deal! april 2018 Inkoop Leveranciersmanagement Retail en groothandel Uitbesteden

Om greep op kosten en kwaliteit te krijgen, maakte de VOC voor de scheepsbouw de omslag van outsourcing naar insourcing. reek Andriesse en Marc Prins deden in opdracht van NEVI onderzoek naar de roots van inkoop en nemen dit insourcingproces onder de loep.