0
Deal!

Inhuurmarktplaats moet en kan beter

Deal! juli 2017 Inkoop Publieke sector

Het evenwicht tussenvraag en aanbod is ophet huidige DynamischeAankoopsysteem (DAS)volledig zoek. Een win-losespelwaarbij de aanbestedersteeds de winnaar is.Inhuurspecialisten MarkBassie en Antoinette Vriendhouden een pleidooi vooreen meer evenwichtigesituatie en gevenconcrete tips om het DASleveranciersvriendelijkerte maken.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren