0
Deal!

Duurzaam delven tegen uitputting

Deal! juli 2017 Categoriemanagement Industrie Inkoop Leveranciersmanagement Maatschappelijk verantwoord inkopen Supply chain management

Het gebruik van delfstoffenneemt al lange tijdexponentieel toe. Als we onzeachterkleinkinderen nog zink,molybdeen en antimoon willengunnen, moeten we maatregelennemen. Promovendus TheoHenckens zet de problematiekuiteen en geeft handvattenvoor duurzame inkoop vandelfstoffen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren