Nevi
0

Tactische inkoop

Als tactische inkoper ben je verantwoordelijk voor het inkopen van de juiste goederen en diensten. Je brengt de klantbehoeften in kaart en vertaalt deze naar de juiste inkoopspecificaties. Je doet marktonderzoek en selecteert de beste leveranciers. Je onderhandelt over de voorwaarden en sluit contracten af.

Volg een opleiding of training tactische inkoop

Leer alles over tactische inkoop

Een inkoopproces bestaat uit een tactisch en een operationeel deel. Als tactische inkoper richt je op het identificeren, het selecteren en het contracteren van de beste leveranciers. Daarnaast valt het managen, het beheren en het beoordelen van leveranciers ook onder tactische inkoop.

Specificeren van de inkoopbehoefte:
Allereerst breng je in kaart wat precies de inkoopbehoefte is. Je overlegt met de gebruiker of opdrachtgever wat de benodigde eigenschappen van het product of dienst zijn, je checkt het beschikbare budget en je inventariseert wanneer de levering plaats moet vinden. Vervolgens vertaal je deze behoefte naar een specificatie. Hierin beschrijf je wat de eisen en wensen zijn en deze leg je vast. 

Leveranciersselectie:
Op basis van de specificatie doe je als tactisch inkoper marktonderzoek. Je identificeert in hoeverre aan de inkoopbehoefte voldaan kan worden. Vervolgens stel je selectie- en gunningscriteria op en je vraagt leveranciers een offerte uit te brengen. Op basis van de gunningscriteria vergelijk je de offertes en selecteer je de best passende leveranciers. 

Onderhandelen en Contracteren:
Als tactisch inkoper besteedt je ongeveer 20% van je tijd aan het voorbereiden en voeren van onderhandelingen met leveranciers. Je maakt afspraken over o.a. prijs, kwantiteit kwaliteit, service, leveringsschema, korting, betaaltermijn en garanties. Al deze afspraken leg je vast in een contract. Nadat je een contract hebt afgesloten, zorg je dat het contract volgens de gemaakte afspraken nageleefd wordt.

Lees meer Lees minder

Tactische inkoop

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren