Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement, vendor management, supplier management, en contractmanagement. Allemaal termen die gebruikt worden en aanhaken bij de inkoop. Wat is het, wat is nu eigenlijk het verschil en wat zijn de overeenkomsten?

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Wat is leveranciersmanagement?

Leveranciersmanagement houdt in: het managen, beheersen van de relatie met leveranciers en ook de afspraken met en prestaties van de leveranciers in termen van omvang, kwaliteit en kosten. Het doel van leveranciersmanagement is: bepalen welke leveranciers het meest geschikt zijn en het bepalen van de rol en verantwoordelijkheden van die leveranciers.

Wat is contractmanagement?

Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt, met als doel het faciliteren van de volledige benutting van contracten en het genereren van managementrapportages.

Wat is het verschil tussen leveranciersmanagement en contractmanagement?

Het belangrijkste verschil tussen contractmanagement en leveranciersmanagement is dat contractmanagement het contract managet en leveranciersmanagement de relatie met de leverancier.

Wat is het doel van leveranciersmanagement?

Het doel van leveranciersmanagement is: komen tot de juiste keuze voor leveranciers, het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm én het managen van leveranciers nadat die keuzes gemaakt zijn. Het gaat hierbij om het vaststellen, structureren, inrichten, onderhouden en monitoren van de (juiste) leveranciersrelaties. Daarmee is het dus overkoepelend aan het gehele proces van inkoop tot beëindiging van contracten.

Wat is het doel van contractmanagement?

Het doel van contractmanagement is het realiseren van de contractdoelstellingen. Proactief sturen op doelen opdat je het resultaat dat werd beoogd bij het afsluiten van het contract ook daadwerkelijk bereikt. Uiteraard doe je dat in samenwerking met de leverancier.

Opleiding leveranciersmanagement of contractmanagement volgen?

Meld je aan voor de NEVI opleiding Contract- en leveranciersmanagement.

Meer weten over leveranciersmanagement?

Download de pdf!

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.