Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke organisaties/instanties in Nederland

Bekijk alle NEVI Aanbesteding trainingen en opleidingen

Wat is de Aanbestedingswet 2012?

De Aanbestedingswet 2012 regelt alles over aanbestedingen, zowel onder als boven de Europese drempelbedragen. De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese richtlijnen naar Nederlands recht met een aantal toevoegingen, met name voor opdrachten onder de drempel, het samenvoegen van opdrachten en proportionaliteit.

Wat is er in 2016 veranderd aan de Aanbestedingswet 2012?

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. Deze Aanbestedingswet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Voorheen waren dit de aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18.De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder.

Aanbestedingswet 2017: elektronisch aanbesteden

Sinds 1 juli 2017 gebeurt aanbesteden in Nederland volledig elektronisch. Overheden publiceren Nederlandse aanbestedingen op TenderNed, een online marktplein. Komt een aanbesteding boven de drempelwaarde uit? Dan komt deze ook op Tenders Electronic Daily (TED) te staan.

Aanbestedingswet 2018: verandert er iets?

In 2016 is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan zorgaanbieders uit voorgaande jaren gewend zijn. 

Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van individuele productie uit het verleden. De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft de consequenties voor de inkoop 2018 in kaart gebracht en de voorgenomen wijzigingen met het veld in een marktconsultatie besproken.

Bekijk hier de voorlopige planning voor de aanbestedingsprocedure 2018

Meer weten over de Aanbestedingswet?

Op overheid.nl vind je de volledige inhoud van de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit.
Op rijksoverheid.nl vind je meer informatie over de Aanbestedingsregels en het elektronisch aanbesteden.

Leren werken met de Aanbestedingswet?

Met de trainingen en opleidingen van NEVI leer je hoe je correct aanbesteedt volgens de gewijzigde Aanbestedingswet 2016. 

Trainingen

Aanbesteden van ICT

Je weet wat aanbesteden is en je kent de regelgeving. Juist bij IT-aanbestedingen let je naast rechtmatigheid op doelmatigheid en zinvolle en werkbare gunningscriteria.

Aanbestedingswet - Basis

Aanbestedingsrecht is gebaseerd op nationale en internationale wet en regelgeving. Een aanbesteding helpt opdrachtgevers bij 'professioneel opdrachtgeverschap'. Tijdens onze training

Aanbestedingswet - Gevorderd

Correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. De grenzen van het nieuwe aanbesteden ontdekken én een optimaal inkoopresultaat behalen.

NIEUW

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

In 1 dag maak je kennis met inkoop in de publieke sector en word je op de hoogte gebracht van alle wet- en regelgeving die voor jou van belang is.

Inkopen in het Sociaal Domein voor gemeenten

Een compleet strategisch 'hands on' programma om de vertaalslag te maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

Conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden. Dat is de uitdaging!

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen je graag.

 

Je kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.