Nevi
0
Maatschappelijke programma's

Professioneel opdrachtgeverschap

Professioneel opdrachtgeverschap gaat over het selecteren, aangaan en beheren van relaties met leveranciers, met als doel: het maximaliseren van duurzame waarde voor interne en externe klanten en de maatschappij. Dit op een manier die transparant, voorspelbaar en betrouwbaar is.

Inkopen en aanbesteden in het publieke domein brengen maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Wij zien professioneel opdrachtgeverschap vanuit de brede benadering: bestuur - politiek - management en inkoop. Het gaat niet alleen over de publieke, maar zeker ook de private sector. En het omvat het aanbesteden van werken, leveringen en diensten – dus alles, inclusief directe en indirecte inkoop. Lees meer.


Issues waar we ons de komende tijd op richten zijn:


Inkoop in het sociaal domein (25 miljard) 

  • WMO, Jeugd & Welzijn > reactie Nevi op plannen minister De Jonge 
  • Verbeteren governance, met name gericht op bestuurders 

‘Beter Aanbesteden’ 2.0 

  • Kwaliteit/ objectiviteit documenten 
  • Aanbesteding niet alleen voor juristen, meer stakeholders 
  • Vervolg ligt stil, betrokkenheid Nevi nog gefragmenteerd 

Overige issues 

  • Tekort aan goede mensen 
  • Privacy / persoonsgegevens 
  • Startups en innovatie 
  • Ethiek - code of conduct


       Maak kennis met het Team van Deskundigen

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren