Nevi
0
Bestuur en ledenraad

Ledenraadsverkiezingen 2021

De ledenraad bestaat uit 30 personen. Voor elke Community is naar rato een aantal zetels beschikbaar in de ledenraad. Iedere 3 jaar vinden er verkiezingen plaats. In 2021 komen de volgende zetels beschikbaar: 4 Noord, 8 Noordwest, 7 Zuidwest, 6 Zuid en 5 in Oost Nederland. Hieronder lees je hoe je je kandidaat kunt stellen en hoe de verkiezingen verlopen. 


Kandidaatstelling voor ledenraad

Van 26 januari tot 26 maart kan je je als lid van Nevi beschikbaar stellen als kandidaat. Je moet dan wel minimaal 1 jaar lid zijn en aan een aantal andere criteria voldoen. Welke dat zijn, dat lees je in de profielschets ledenraad. De regio waarin je woont is bepalend voor de regio waarvoor je je kandidaat stelt. 

Het kandidaat stellen had tot 26 maart gekund. Helaas is de kandidaatstellingsperiode net af gelopen. We houden je op de hoogte over de kandidaten en de ledenraad die de leden van Nevi zal vertegenwoordigen!

Verkiezingen ledenraad

De verkiezingen zelf starten op 9 april. In een periode van 2,5 week kunnen Nevi leden éénmalig hun online stem uitbrengen op meerdere kandidaten uit hun eigen regio. Maandag 3 mei maken we de uitslag bekend en wordt de nieuwe ledenraad een maandje later geïnstalleerd.

Proces verkiezingen

Afgevaardigden vanuit de kringbesturen hebben zitting in regionale kiescommissies die de kandidaten uit hun regio toetsen aan de criteria en deze vervolgens voordragen. De landelijke kiescommissie maakt de kandidatenlijst definitief en zorgt voor een goed verloop van de verkiezingen.

Bekijk ook de planning van de Ledenraadsverkiezingen.

Deel de ledenraadsverkiezing met anderen

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren