Milieuvriendelijk inkopen - een onderzoek

10 September 2019

Beste inkoper,

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan ons onderzoek naar milieuvriendelijk inkopen. 

Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid zijn tegenwoordig belangrijke thema’s bij veel organisaties en is één van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Via inkoop kunnen organisaties leveranciers vragen en uitdagen mee te werken aan het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. 

Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Gent doen wij daarom een internationaal onderzoek naar milieuvriendelijk inkopen.  Door inkoop professionals in verschillende landen te ondervragen over milieuvriendelijk inkopen hopen wij inzicht te krijgen in welke overwegingen een rol spelen bij het meer of minder milieuvriendelijk inkopen van goederen, diensten en werken.  

Wij zijn dan ook erg benieuwd in hoeverre milieuvriendelijkheid in jouw werk een rol speelt en wat voor overwegingen daarbij spelen. 

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor verschillende publicaties over milieuvriendelijk inkopen. De antwoorden zijn volledig anoniem, worden alleen geaggregeerd gerapporteerd en er zijn ook geen goede of foute antwoorden. 

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

Dr. Jolien Grandia
Prof. Dr. Bert George 

START DE VRAGENLIJST

Het invullen van de vragenlijst neemt niet langer dan 12 minuten in beslag en je krijgt - indien gewenst - na afloop van het onderzoek een overzicht van onze bevindingen.