Nevi
0
Nieuws

Productiesector blijft pieken – NEVI PMI® september 60.0

Nieuws 26 februari 2019

Vooral de productie en de werkgelegenheid stuwden deze groei, maar ook de andere deelindices lieten zich niet onbetuigd.

De NEVI PMI® steeg in september naar 60.0 en markeerde daarmee de op één na grootste groei sinds maart 2000. Vooral de productie en de werkgelegenheid stuwden deze groei, maar ook de andere deelindices lieten zich niet onbetuigd.


De toename van de productieomvang was de grootste sinds april 2000 en de werkgelegenheid groeide het sterkst sinds februari 2011. De stijging van de nieuwe orders was een van de grootste in de afgelopen zes jaar en het aantal exportorders nam in de grootste mate toe in vijfenveertig maanden. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk groeide het snelst sinds december 2013 en de verlenging van de levertijden was de grootste sinds maart 2011. De toename van de voorraad ingekochte materialen was de op twee na grootste sinds het begin van het onderzoek. Ondertussen was de inkoopprijsinflatie de hoogste in vijf maanden en namen de verkoopprijzen fors toe. Tot slot bereikten de verwachtingen voor de toekomstige productie het hoogste niveau sinds juli 2012.Productie index 


De seizoensmatig aangepaste Productie index steeg in september naar het op één na hoogste niveau sinds het begin van dit onderzoek, wat wijst op een forse toename van de productie omvang bij de Nederlandse productiebedrijven. De groei kwam in de buurt van het recordniveau van april 2000 en hiermee kwam de huidige periode van groei op drieënvijftig maanden. De bedrijven schreven de hogere productieomvang toe aan de forse stijging van de vraag.


Nieuwe orders index 


Het aantal orders dat door de Nederlandse producenten werd ontvangen, steeg in september voor de negentiende maand op rij. De stijging was opnieuw aanzienlijk, al was deze minder groot dan in augustus toen het hoogste niveau in vierenveertig maanden werd bereikt.


Werkgelegenheid index


De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie steeg in september voor de eenendertigste opeenvolgende maand. Dit is de langste ononderbroken periode van uitbreiding van de personeelsbestanden sinds het begin van het onderzoek. De groei van de personeelsbestanden was bovendien de op één na grootste sinds het begin van dit onderzoek (het hoogste niveau was in februari 2011).


Lees ook het redactioneel commentaar van hoogleraar Van Weele


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen